Kermt

21.12.2017

Er is een en ander veranderd in Kermt: een as-verspringing in de Nachtegalenstraat, een wegversmalling in de Regenbooglaan, herbelijning op het Kermetaplein, Graag Traag borden in Kermt Noord, houten bewegwijzering met aanduiding van het aantal stappen naar bepaalde bestemmingen, ... .

De testopstellingen werden uitgedacht tijdens 2 sessies waaraan alle inwoners van Kermt konden deelnemen. Samen met de stad werden heel wat ideeën uitgevoerd. Andere ideeën zitten nog in de pijplijn.

Hier vind je de verslagen van de eerste bijeenkomst en van de tweede bijeenkomst.

kermt

Lees meer