Annekatrien Verdickt is mobiliteitspersoonlijkheid 2018

25.01.2019

De mobiliteitspersoonlijkheid van 2018 is... Annekatrien Verdickt!

We kennen Annekatrien als het gezicht van Filter-Café-Filtré, een actie van bezorgde ouders n.a.v. het Greenpeace-rapport over de luchtkwaliteit in de omgeving van onze scholen.

Iedere vrijdagochtend, net voor de schoolbel gaat, sluiten de ouders van de deelnemende scholen de straat af. De actie eindigde met 137 actievoerende scholen, bracht een breed publiek op de been en haalde alle grote kranten en de journaals.

Wie is Annekatrien Verdickt, en waar kijkt ze naar uit in 2019?

Mobiliteitspersoonlijkheid?

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit riep voor de vierde keer op om te stemmen op de persoon die het meest heeft betekend voor de Vlaamse mobiliteit in een het afgelopen jaar.

Met Eva van Eeno (2017), Filip Watteeuw (2016) en Kobe Boussauw (2015) ging drie jaar op een rij een ruimtelijk planner lopen met de titel mobiliteitspersoonlijkheid. Dit jaar valt de eer te beurt aan een architect.

Dit toont meteen de verwevenheid aan van mobiliteit met de omgeving, en het belang van een kwaliteitsvolle leefomgeving.


3 kandidaten, meer dan 900 stemmen

Twee vrouwen en twee architecten bij de drie kandidaten, voorgedragen door de leden en compagnons van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. De grootste gemene deler, de vrouwelijke architect, werd mobiliteitspersoonlijkheid 2018. Ook de andere kandidaten verdienen een plaatsje in de schijnwerpers.

Cathy Macharis, professor Duurzame Mobiliteit en Logistiek aan de VUB, werd al voor de tweede keer op rij genomineerd voor de mobiliteitspersoonlijkheid. Logisch: ze zet zich dagelijks in voor een duurzamer mobiliteitssysteem. Met haar verhaal over het herdenken van de mobiliteit voor een humane stad pleit ze voor een juist kader waarbinnen de nieuwe mobiliteitsconcepten hun plaats kunnen vinden.

De derde kandidaat Leo Van Broeck is geen onbekende bij het grote publiek. Als Vlaams Bouwmeester klaagt hij steevast ons versnipperd woonmodel aan en de negatieve gevolgen daarvan op onze mobiliteit. Hij aarzelt niet om met controversiële uitspraken (“nu nog vrijstaand bouwen is crimineel”) de Vlaming te wijzen op de tekortkomingen van onze ruimtelijke ordening.

 

Annekatrien aan het woord

Bekijk hieronder volledige interview. Een uitgeschreven versie vind je onder het filmpje.


Stel je jezelf even voor?

Ik ben Annekatrien Verdickt en samen met mijn man Jan Terwecoren hebben we een architectenbureau in Brussel. Daarnaast heb ik mij dit jaar samen met andere ouders geëngageerd voor Filter-Café-Filtré, een actie die gericht is op de luchtkwaliteit rond scholen, maar die daarbij allerlei thema’s onder de aandacht wil brengen, waaronder verkeersveiligheid, openbaar vervoer … De actie startte met 1 school, maar is op 14 oktober 2018 geëindigd met 137 actievoerende scholen.

Daarnaast zijn we een ander traject gestart om concrete voorstellen te formuleren hoe het beter kan. Dat is het Air For Schools project waarin we de expertise van verschillende architecten samenbrengen om concrete voorstellen doen voor schoolstraten en de wijk rond de school. Op die manier willen we de hele stad verbeteren.

 

Waar kijk je in 2019 naar uit?

Ik kijk uit naar de federale regering, dat zij de moed vinden om de fiscaliteit aan te pakken, in het bijzonder voor de bedrijfswagens. Zolang de bedrijfswagen niet afgeschaft wordt kunnen we de grote transitie moeilijk volledig maken.

Daarnaast kijk ik ook naar de nieuwe gemeentebesturen die nu aan de slag gaan. Ik wens hun heel veel moed om de gemaakte beloftes waar te maken.

 

Wat is volgens jou de belangrijkste maatschappelijke evolutie die de komende jaren invloed zal hebben op mobiliteit?

Ik zie vier maatschappelijke evoluties die al aan de gang zijn en die nog sterker zullen worden.

Allereerst is er onze kennis over de luchtkwaliteit en de impact ervan op de gezondheid van kinderen en volwassenen die steeds groter wordt. De kennis over de impact van luchtvervuiling op de cognitieve ontwikkeling, op ziektes zoals astma en de kankerverwekkende eigenschappen van luchtvervuiling neemt snel toe.

Daarnaast is er het thema verkeersveiligheid dat steeds meer aandacht krijgt.

Een derde evolutie is het klimaatbewustzijn. Mensen zijn zich bewust van de klimaatopwarming, in december 2018 kwamen 75.000 mensen daarvoor op straat. Dit thema zullen we niet meer loslaten.

Als laatste denk ik dat de technologische vooruitgang ook heel wat zal veranderen. De auto-industrie komt steeds meer onder druk om een transitie te maken naar andere brandstoffen en andere manieren om met de auto om te gaan. De technologische vooruitgang voor het gebruiken van deelsystemen en het combineren van verschillende vormen van mobiliteit maakt veel meer mogelijk.

 

Hoe zou je duurzame mobiliteit in één zin omschrijven?

Duurzame mobiliteit is een mobiliteit die geen negatieve impact heeft op de gezondheid van de mensen, op het milieu en op de leefomgeving.
 

Gefeliciteerd en dankjewel Annekatrien, nog veel succes met je projecten!