25.000 handtekeningen tegen salariswagens

10.12.2014

Brussel, 10 december 2014 - Bond Beter Leefmilieu (BBL), Netwerk Duurzame Mobiliteit en Kom op tegen Kanker sluiten vandaag de succesvolle petitie tegen salariswagens. De initiatiefnemers willen de 25.000 handtekeningen later deze week overhandigen aan de voorzitters van de federale meerderheidspartijen. Onder de ondertekenaars zijn prominente economen zoals Paul De Grauwe, André Decoster en Koen Schoors. De petitie pleit tegen de verloning met wagens en diesel en voor een verlaging van de lasten op arbeid. 

Stop verloning met diesel

“De petitie was een succes. Het idee dat er iets schort aan verloning met wagens en diesel kreeg veel bijval. We willen hierbij alle ondertekenaars bedanken. Ze hebben mee een zinvol debat over salariswagens opgestart” zegt Mathias Bienstman van BBL. “Toch bleven we wat op onze honger met de politieke reacties: N-VA en Open VLD lieten het na inhoudelijk te reageren. Daarom willen we de komende week de handtekeningen overhandigen aan de voorzitters van de federale meerderheidspartijen. Hopelijk kunnen we zo alsnog een goed inhoudelijk gesprek aangaan.”

“Salariswagens hebben krachtiger motoren, zijn vaker dieselwagens en rijden gemiddeld meer kilometers dan wagens van particulieren. Die drie elementen zorgen ervoor dat ze bijdragen tot meer fijn stof en stikstofoxide in de lucht. De overheid moet dus iets doen aan het fiscale gunstregime voor wagens en diesel als ze de gezondheidseffecten, zoals een verhoogd risico op longkanker en een verminderde levensverwachting, wil terugdringen. We hopen dat deze succesvolle petitie de partijvoorzitters hiervan bewust zal maken,” stelt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker.

“Salariswagens hebben wel degelijk een impact op ons mobiliteitssysteem,” stelt Miguel Vertriest van het Netwerk Duurzame Mobiliteit vast. “Ze maken gebruikers tot captive users van de auto: ze hebben geen enkele reden nog even stil te staan bij hun mobiliteitskeuzes.”

 

*De petitie met 25.000 handtekeningen is hier te bekijken: http://www.petities24.com/stop_verloning_met_wagens_en_diesel

** Een persuitnodiging met uur en plaats van overhandiging van de handtekeningen volgt 

***Een Q&A over de petitie vindt u hier: http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/826/15480