De kosten van urban sprawl in Vlaanderen

02.12.2018

Verspreide bebouwing, sprawl of het nevelgebied veroorzaakt heel wat maatschappelijke kosten. De oorzaken van sprawl en een overzicht van de kosten die verspreide bebouwing met zich meebrengen kon je al lezen in ons artikel 'De verborgen kosten van het nevelgebied'

Toekomstig ruimtelijk beleid

Momenteel wordt in het Beleidsplan Ruimte een toekomstig ruimtelijk beleid vooropgesteld waarin sprawl in Vlaanderen zou afnemen (of op zijn minst niet langer toenemen) door in te zetten op het verhogen van het ruimtelijk rendement, door het bijkomend ruimtebeslag te beperken en door enkel nog nieuwe ontwikkelingen toe te staan op locaties met een hoge 'knooppuntwaarde', nabij bestaande voorzieningen en/of openbaarvervoerhaltes.

Het uitgangspunt is dat er heel wat maatschappelijke winsten te halen vallen door een (ruimtelijk) beleid dat ageert tegen urban sprawl. Dat bleek alvast uit heel wat internationaal onderzoek (zie afbeelding).

Door de maatschappelijke kosten en baten te monetariseren verhoog je het maatschappelijk en politiek draagvlak van ruimtelijk en mobiliteitsbeleid en kan het beleid betere keuzes maken die maatschappelijk-economisch verantwoord zijn. 

In de studie in opdracht van het Departement Omgeving wordt urban sprawl door VITO gemeten aan de hand van indicatoren die in het vakgebied zijn ontwikkeld en toegepast. Speciale aandacht gaat naar de indicatoren uit de studie ‘Urban Sprawl in Europe’ uit 2016 van het Europees Milieuagentschap. De kosten en de baten van urban sprawl in Vlaanderen worden zo correct mogelijk berekend. Verder wordt aan de hand van scenario’s uitgetest hoe urban sprawl gestopt zou kunnen worden en welke beleidsinstrumenten daarvoor aangewezen zijn. De opdracht omvat ook een belangrijk communicatieluik als basis voor het creëren van een draagvlak voor het terugdringen van urban sprawl.

Kosten van wonen in kern versus nevelgebied

Kosten en baten van urban sprawl in Vlaanderen

(aan te vullen na publicatie studie)

Voorlopig zijn de resultaten van deze studie niet beschikbaar. In januari-februari 2019 wordt de studie afgerond en dan lees je hier de cijfers over de kost van ruimtelijke versnippering (Vlaanderen).

 

bron foto homepage: worak (CC BY 2.0)