Inspirerende start Week van de Mobiliteit

17.09.2021

Het startshot voor de Week van de Mobiliteit werd dit jaar gegeven op de Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit in Mechelen. Onder de titel (F)Aces of the Future keken de 170 aanwezigen met een frisse blik naar hoe de mobiliteit van de toekomst er idealiter uit zou zien, welke vraagstukken er op tafel liggen en welke stappen we daarin kunnen zetten.

Panelgesprek inspiratiedag duurzame mobiliteit

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen én titelvoerend burgemeester van de stad Mechelen Bart Somers, Ilse Hoet van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Bernard Govaert, algemeen coördinator van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, gaven tijdens een panelgesprek hun visie op de mobiliteit van morgen. Zeker na de coronapandemie, waarin wandelen en fietsen meer dan ooit populair werd, zijn de mobiliteitsvragen brandend actueel. “Wat ik vooral zal meenemen uit deze crisis is de niet-noodzaak van fysiek vergaderen”, zegt Somers. “We moeten daarin op zoek naar een nieuw en goed evenwicht.”

Somers ontdekte ook zelf het gemak van een elektrische fiets. “De macho in mij wilde er niet aan toegeven, maar ik ben gezwicht voor de elektrische fiets. En hoe! De fietsmobiliteit zal in ons land alleen maar aan belang winnen. We staan nog lang niet op het niveau van de noordelijker gelegen landen als Denemarken of Nederland, maar we staan wel verder dan bijvoorbeeld Frankrijk. We moeten die inhaalbeweging nog maken. Maar die komt er. Ik ben daarvan overtuigd.”

Ilse Hoet, die tijdens het panelgesprek Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters verving, keek terug op de moeilijke maanden voor het openbaar vervoer in Vlaanderen. Door de coronapandemie durfden, én durven nog steeds, minder mensen de tram of de bus nemen. “Nochtans hebben experts aangetoond dat er niet meer virusverspreiding is op die manier”, stelt Hoet. “Er is ook geïnvesteerd in meer hygiëne, in een druktebarometer. Extra campagnes zullen evenwel nodig zijn om de drempel weer te verlagen en voor het openbaar vervoer te kiezen.”

Hoet toonde zich ook een felle voorstander van autonome mobiliteit, lees: de zelfrijdende wagens. “Maar daar staan we nog ver vanaf, want er zal veel nodig zijn om dat tot een succes te leiden. Samenwerking op alle vlakken zal cruciaal zijn.” Volgens Bernard Govaert speelt het Netwerk Duurzame Mobiliteit daarin een belangrijke rol. “Wij zijn de partner bij uitstek voor de Vlaamse én lokale overheden. De middenveldorganisaties die wij vertegenwoordigen zullen allemaal een rol spelen. En die diverse expertise rond mobiliteit komt samen in het netwerk. Als we het hebben over autonoom vervoer, dan moeten we verder denken en ervoor zorgen dat die voertuigen ook gedeeld worden.”

Bart Somers op inspiratiedag duurzame mobiliteit

Minister Bart Somers luisterde aandachtig en wees de sprekers op het succes van de centrumshuttle, een busje dat de parking aan het nieuwe station van Mechelen met het centrum verbindt. “Al 1.500 mensen maken daar gretig gebruik van en dat aantal is stijgende”, zegt hij. “Stel je voor dat we die centrumshuttle autonoom kunnen laten rijden. Zo kan je je stadscentrum helemaal autovrij maken. Dat zou een metamorfose betekenen voor ons centrum, met meer groen en meer ademruimte voor iedereen. Dat is geen utopie. Kan dat binnen 5 tot 10 jaar? Ik denk van wel.”

Na het plenaire gedeelte, waarin ook nog keynote speaker Philippe Crist van International Transport Forum online te gast was, werd tijdens specifieke sessies dieper ingegaan op uiteenlopende mobiliteitsonderwerpen. Hierbij gingen de deelnemers praktisch aan de slag om samen naar antwoorden te zoeken, oplossingen te bedenken en standpunten uit te wisselen. 

Alle presentaties van de verschillende sessies vind je hier

De deelnemers kregen ook de kans om de podcast 'Mechelen van morgen', een audiowandeling over duurzame stadsontwikkeling, in avant-première te ontdekken.

Alles over de audiowandeling