Knopen - studiedag ruimte & mobiliteit 2023

16.11.2023

Het afstemmen van mobiliteit op ruimtelijke ordening en omgekeerd blijkt een moeilijke opgave in Vlaanderen. Stations en Hoppinpunten zijn de knopen waar die afstemming moet gebeuren.

Freke Caset (Ugent) had het over knooppuntwaarde en Transit Oriented Development. Hoppinpunten zijn het nieuwe concept van de Vlaamse overheid waar openbaar vervoer, gedeelde mobiliteit en andere diensten elkaar vinden. Bram Roelant (mobipunt vzw) helpt met de uitrol van Hoppinpunten in Vlaanderen. Stations zijn er al decennia en hebben naast een mobiliteitsfunctie ook een erfgoedwaarde.
Adriaan Linters (Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw) toont hoe onze bestaande stations levende knopen van mobiliteit kunnen worden met respect voor hun waarde als erfgoed.

Hier vind je hun presentaties:
sessie knopen - Freke Caset - studiedag ruimte en mobiliteit.pdf
sessie knopen - Adriaan Linters - studiedag ruimte en mobiliteit.pdf
sessie knopen - Bram Roelant - studiedag ruimte en mobiliteit.pdf

Freke Caset

Freke Caset is van opleiding geografe en rondde in 2019 haar doctoraatsonderzoek af aan Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek spitste zich toe op de ruimtelijke ontwikkelingskansen voor treinstations(buurten) in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tijdens dit traject ontwikkelde Freke een digitale mapping tool met als doel om planningsprocessen inzake knooppuntontwikkeling op bovenlokaal niveau mee te helpen ondersteunen. Dit deed ze in samenwerking met heel wat partners (NMBS, De Lijn, vervoerregio's, de Vlaamse Overheid, gemeenten, ...). Sinds haar doctoraat is Freke nog steeds (deeltijds) werkzaam aan UGent, waar ze onderzoek voert en doceert binnen het domein van de stadsgeografie. Daarnaast is Freke als onderzoeker betrokken bij VUB, in een Europees project inzake de rol en de toekomst voor vraaggestuurd openbaar vervoer (de Belbus) in Vlaanderen. In de verschillende onderzoeksprojecten waarin Freke betrokken is (geweest), staat de het belang van de koppeling tussen duurzame vormen van mobiliteit en dito ruimtelijke ontwikkelingen centraal. 

Bram Roelant

 

Bram Roelant heeft de voorbije jaren een zeer ruime expertise opgebouwd rond mobiliteitshubs, gedeelde mobiliteit en multi-modaliteit. Vanuit zijn rol als coördinator van Mobipunt vzw nam hij het voortouw in de ontwikkeling van de Vlaamse Ontwerpwijzer Hoppinpunten en nam hij deel aan het ontwerpproces van tientallen mobiliteitsknooppunten. Ook ondersteunt hij op dagelijkse basis het Vlaams Gewest bij de uitrol van Hoppinpunten. Dit geeft hem unieke inzichten in het effect van beleidskaders en ontwerpregels op de uitrol van mobiliteitsknooppunten op het terrein. 

Adriaan Linters

Adriaan Linters is sinds 1972 betrokken bij de ontwikkeling van (industrieel) erfgoed in Vlaanderen. Hij was o.m. medewerker bij de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg, en diensthoofd bij het Provinciaal Museum Industrieel Erfgoed in Limburg, nadien docent aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent-Brussel, de afdeling "Patrimoine et Tourisme" aan de Université d’Artois (Arras) en lid van de onderzoeksgroep ‘Visitor Studies’ aan NHTV-hogeshool in Breda. 
Thans gepensioneerd, lid van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw en algemeen secretaris van EFAITH (European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage). Adriaan Linters is auteur van tal van publicaties over (industrieel) erfgoed, waaronder transportgeschiedenis.