Mini-Holland schemes (London)

22.10.2020

Boris Johnson (toenmalig burgemeester) voerde de mini-Holland schemes in een aantal buitenwijken van London in. Ondanks heel wat verzet resulteerde de invoering in meer stappen en trappen in de wijken. De focus ligt hierbij vooral op hoogwaardige fietsinfrastructuur en het verhogen van de leefkwaliteit in de wijk. Huidig burgemeester Sadiq Khan verlegde de focus naar gezondheid, met als speerpunten meer beweging, meer groen en minder luchtvervuiling. Vooralsnog ontbreekt echter een link met de aanwezige voorzieningen en de pendel richting centrum London blijft een aandachtspunt.