OVG5.5 : Functioneel verkeer wordt voornaamste verplaatsingsmotief

11.12.2020

Dit artikel maakt deel uit van onze reeks over het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 5.5 (OVG 5.5 - cijfers grotendeels verzameld in 2019) en zoomt in op verplaatsingsmotieven.

 

Recreatief verkeer is niet langer het belangrijkste verplaatsingsmotief

Waarom verplaatsen we ons? Voor het eerst in jaren zijn de functionele verplaatsingen (werk, zakelijke verplaatsingen en onderwijs) belangrijker dan de recreatieve verplaatsingen (iemand een bezoek brengen, wandelen/rondrijden/joggen, ontspanning/sport/cultuur). 
Ten opzichte van OVG 5.4 daalde het aandeel recreatieve verplaatsingen (van 31,34% in OVG 5.4 naar 28,47% in OVG 5.5). Het aandeel functionele verplaatsingen steeg van 30,17% (OVG 5.4) naar 31,33% (OVG 5.5). Verschillende toekomstprognoses, zoals die van het Federaal Planbureau, maar ook uit het buitenland, wezen erop dat het recreatief verkeer nog aan belang zou winnen. 

55-motieven algemeen

Illustratie Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Verplaatsingsmotief op basis van aantal verplaatsingen

In tegenstelling tot voorgaande OVG's blijken werk- en schoolgerelateerde verplaatsingen (31,33%) belangrijker dan recreatieve (28,47%) of winkelen/diensten (26,03%).

55-motieven gavpppd

De verdeling is significant gewijzigd ten opzichte van OVG5.4 en de voorgaande OVG’s. Dat we minder verplaatsingen per dag maken kunnen we op basis van OVG 5.5 grotendeels toeschrijven aan minder recreatieve verplaatsingen.


Verplaatsingsmotief op basis van aantal kilometer

De vergelijking tussen de grafieken bevestigt ons buikgevoel dat we voor verplaatsingen naar de winkel of naar school gemiddeld beperktere afstanden afleggen. Voor werken en zakelijke verplaatsingen doen we dan weer verdere verplaatsingen. 

55-motieven gakpppd

In de onderstaande grafiek werden ‘andere’ motieven eruit gefilterd. Een van die ‘andere’ verplaatsingsmotieven is toch belangrijk om te vermelden. ‘Iemand/iets halen/brengen’ is verantwoordelijk voor bijna 10% (9,51%) van onze afgelegde kilometers en meer dan 10% (11,6%) van onze dagelijkse verplaatsingen. Om Willy Miermans te parafraseren: we zijn een volk van taxichauffeurs.

Het onderscheid tussen fun shoppen en run shoppen kwam ook tijdens de coronacrisis aan bod. In welke mate zijn shoppen (en de verplaatsing naar de winkel) ook gewoon fun shoppen. De respondent wordt gevraagd naar zijn hoofdmotief, maar de keuze tussen ‘winkelen’ en ‘ontspanning’ kan in veel gevallen nogal arbitrair zijn.

55-motieven gakpppd aandeel