Superilles (Barcelona)

22.10.2020

Barcelona is een typisch voorbeeld van een dambordpatroon, met een diagonale boulevard er doorheen. Het concept van de superblocks (of ‘superilles’ in het Catalaans) is om negen huizenblokken samen te voegen in een raster van drie op drie. Binnen een superblock zijn auto’s slechts uitzonderlijk toegelaten, bijvoorbeeld voor leveringen, en de snelheid is beperkt tot 10 km/u. Ook buurtbewoners mogen hun auto niet op de openbare weg parkeren, maar moeten parkeren in een ondergrondse parking. 

De superblocks zijn een antwoord op de schaarste aan groen, luchtvervuiling, geluidsoverlast door verkeer, verkeersonveiligheid en sedentair gedrag.

Hoe meer superblocks er komen, hoe meer ze elkaar versterken. Uiteindelijk vormen ze een netwerk van wijken, waardoor het effect van de superblocks veel groter is dan alleen het autoverkeer in de rasters te weren, zowel naar luchtkwaliteit als naar stappen en trappen.