Vorming Participatie en Mobiliteit - oktober 2024

07.05.2024

SAVE THE DATE: 3e editie van de Vormingstweedaagse Participatie & Mobiliteit

vorming participatie 2023

NDM organiseert na een succesvolle tweede editie in het voorjaar van 2024 opnieuw een vormingstweedaagse rond participatie en mobiliteit op dinsdag 1 en 8 oktober 2024, ditmaal in Kortrijk. 

We zijn het programma nog volop aan het aanvullen, maar dit kunnen we je al beloven:

Co-coördinator Matthias en projectmedewerker Fien van NDM openen de tweedaagse met een breed overzicht van hoe participatie in de mobiliteitswereld er vandaag uitziet en waarom het zo belangrijk is om te blijven doen. Hoe dragen participatieprojecten bij aan leefbaarheid, veiligheid, gezondheid... kortom aan duurzame mobiliteit?

Tijdens de vorming met Ann van Human Matters houden we onszelf een spiegel voor: Niet enkel het participatieproject moet aan enkele voorwaarden voldoen om te kunnen slagen, ook jij moet enkele specifieke vaardigheden onder de knie hebben. We oefenen in deze vorming op verbindend communiceren. Zo modereren we in de toekomst vol zelfvertrouwen een moeilijke discussie tussen twee buren en slagen we erin een gedragen oplossing te vinden.

We maken plaats voor drie goede praktijken van Common Ground, Globelink én van gaststad Kortrijk: Hoe hebben ze het aangepakt? Op welke manier hebben ze burgers weten te betrekken in het project? Hoe kwam een representatieve groep participanten tot stand? Hoe hebben ze een aangename en productieve sfeer weten te behouden? Wat maakt dat ze vertrouwen kregen van de burgers? Hoe heeft het project de lokale mobiliteit verduurzaamd en hoe is dat gelukt? Wat zouden we in de toekomst toch anders doen?

Koen en Stijn van Commons Lab zaten vaak aan de andere kant van de tafel: als burger hebben ze al meerdere keren deelgenomen aan een participatieproject rond publieke ruimte of mobiliteit. Daar kijken ze vooral gefrustreerd op terug. Die energie bogen ze gelukkig om tot actie. Via ludieke acties, burgerlijke ongehoorzaamheid en buurtfeesten roepen ze op om de Turnhoutsebaan in Antwerpen om te buigen tot een plek voor ontmoeting en veilig traag verkeer. Participatie die opgeëist i.p.v. gevraagd wordt, daar moeten we zorg voor dragen.

foto Ann Ceyssens

Ann Ceyssens is sociaal pedagoog en werkt sinds 2012 als trainer bij Human Matters. Ze laat je ervaren hoe je met jouw aandacht en vragen burgers kan betrekken, laten samenwerken en samendenken. Je leert actief luisteren naar weerstand en je maakt kennis met verbindende besluitvorming. Deze principes kan je achteraf toepassen op eigen vraagstukken: (1) Mensen betrekken bij het genereren van concrete voorstellen. (2) Concrete voorstellen bevragen op bezwaren en ze verder verfijnen. (3) Transparante besluitvorming door resterende bezwaren in kaart te brengen en te kiezen voor de best mogelijke oplossing op dit moment.

Koen Wynants Commons Lab

Koen Wynants is programma-coördinator van Commons Lab, sinds 1 januari 2021 een nieuwe erkende socio-culturele organisatie in Vlaanderen. Onze missie is om van Vlaanderen een warme, faire, duurzame, democratische gemeenschap te maken waarin burgercollectieven opnieuw een prominente rol opnemen. In het beheer van natuurlijke hulpbronnen, maar even zeer mbt de productie en het beheer van verschillende goederen (energie, huisvesting, …) en andere zaken (cultuur, transport, wonen, enz.). Om ons doel te bereiken, initiëren en ondersteunen wij vernieuwende en inspirerende commonsgerichte experimenten. Wij beschouwen commonsgerichte burgerinitiatieven als nieuwe wegwijzers in de 21ste eeuw: ze zijn open, duurzaam, fair en democratisch.

Stijn Wens

Stijn Wens is een Antwerps grafisch ontwerper, lid van Commons Lab, maar vooral ook een enthousiaste fietser. Hij is een van de bezielers van de fietsblog Antwerpenize #fietsdestad en van de Faceboekgroep ‘Met de fiets in ’t stad’. Samen met een aantal vrienden en organisaties willen Stijn en Koen van Antwerpen een échte fietsstad maken. Ze doen dat door positieve acties en evenementen om mensen op de fiets te krijgen en op die fiets te houden, vanuit de overtuiging dat een stad waar veel gefietst wordt leuker is om in op te groeien.

foto Glynn Van Nieuwenhuyse

Glynn Van Nieuwenhuyse werkt sinds 2019 bij Common Ground en legt zich toe op procesbegeleiding, stakeholdermanagement, draagvlakcreatie en communicatie in complexe ruimtelijke projecten en visievormingstrajecten. Voor verschillende grote infrastructuurprojecten geeft ze strategisch advies en begeleidt ze de verschillende actoren doorheen het complex proces. Zij zal jullie, samen met collega Griet Noë, meenemen in het wel en wee van stakeholdermanagement binnen een geïntegreerd planningsproces waarbij zowel mobiliteit als open ruimte een hoofdrol spelen. 

foto Noluenn Cassaert

Noluenn Cassaert is jongeren- en projectmedewerker bij Globelink vzw. Globelink is een erkende, landelijke jeugddienst die samen met jongeren in de vrije tijd participatieve projecten op poten zet. Zo daagt Globelink jongeren uit om te streven naar een duurzame, solidaire, rechtvaardige en inclusieve wereld. Globelink ontwikkelt bij hen kracht, kennis en goesting om bewuste keuzes te kunnen maken, deze actief uit te dragen en hun stem te laten horen. Het mobiliteitsdebat is daar geen uitzondering op: in het project 'De Ronde van Oost-Vlaanderen' gingen enkele jongerengroepen aan de slag met het thema en werkten ze toe naar een actie. (Instagram: @globelink_vzw)

Praktische informatie

Wanneer? Dinsdag 1 oktober en dinsdag 8 oktober 2024
Waar? De Deelfabriek (Rijkswachtstraat 5, 8500 Kortrijk)
Prijs? €380, lidorganisaties van NDM betalen €300

Binnenkort kan je jou hier inschrijven.

Vormt de prijs een barrière? Neem contact met ons op en we zoeken een oplossing. 

Kan je er toch niet bijzijn en wil je jouw inschrijving annuleren? Tot 14 dagen voor aanvang van het evenement of bij ziekte met vertoon van een doktersattest kunnen we het volledige bedrag terugbetalen. Bij annulering minder dan twee weken voordien of bij niet opdagen, zijn we genoodzaakt de kost aan te rekenen.

Ons vormingsaanbod

Deze vorming stond in het teken van participatie. Werk je rond duurzame mobiliteit en denk je aan een ander thema waar je graag over wil bijleren? Laat het ons weten.