Vorming Participatie & Mobiliteit

05.12.2022
workshop inspiratiedag duurzame mobiliteit

Ben je ook overtuigd van het belang van burgerparticipatie bij mobiliteitsvraagstukken? En ben je op zoek naar nieuwe inzichten uit andere sectoren rond participatie, of bots je steeds op dezelfde uitdagingen? Je vindt het moeilijk om een divers publiek te bereiken, je wil mensen online laten participeren maar weet niet goed hoe, je ziet je project niet vertaald in duurzame veranderingen…

Tijdens de tweedaagse vorming: Participatie & Mobiliteit en gaan we samen op zoek naar antwoorden en oplossingen.

Praktisch

De eerste editie van deze vorming vond plaats op 16 en 17 februari 2023. We identificeerden er de belangrijkste uitdagingen bij mobiliteitsparticipatie en gingen er meteen samen mee aan de slag.

Heb je interesse om deze vorming ook te volgen? Neem dan contact op, zo krijgen we zicht op de belangstelling en kunnen we je rechtstreeks uitnodigen. Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons volledige aanbod.

Sprekers

Samen met een aantal sprekers zoeken we een antwoord op deze uitdagingen. We maken tijd voor vorming en sluiten af met rondetafelgesprekken, waar uitwisseling van goede praktijken maar vooral ook van 'gone wrong'-verhalen centraal staan.

Portret Turid Sintobin

Turid Sintobin - Demos vzw
“Je krijgt de participatie waar je zelf ruimte voor maakt”. Turid is stafmedewerker bij Dēmos vzw. Ze deelt ideeën en inspiratie rond het inzetten op gelijke participatiekansen in de vrije tijd, vanuit een sterk bewustzijn van structurele uitsluitingsmechanismen in onze samenleving. Het doel? Een gedeelde visie ontwikkelen en aanzetten tot participatieve processen met mensen die uitsluiting ervaren. Visie en werkbare kaders gaan hierbij hand in hand.

Portret Naomé Carmeliet

Naomé Carmeliet - Voetgangersbeweging vzw
Naomé heeft al tal van participatietrajecten afgerond, elk met als doel meer kwaliteitsvolle publieke ruimte en duurzame mobiliteit. Samen met haar proberen we enkele methodieken uit en ontdekken we een aantal tips and tricks.

Portret Wim Soontjens

Wim Soontjens - Bataljong vzw
Wim is procesbegeleider bij Bataljong vzw en ondersteunt Vlaamse steden en gemeenten in een sterk beleid voor jonge inwoners. Hij coacht lokale besturen richting kind- en jongerenvriendelijk beleid en focust met het project Jonge Wegweters specifiek op de mobiliteitsbeleving en het verplaatsingsgedrag van jongeren. In deze workshop neemt hij je mee op pad richting succesvol participatietrajecten met jongeren. Samen leggen we de do’s en don’ts bloot om jongeren actief te betrekken bij lokaal en bovenlokaal mobiliteitsbeleid.

Portret Dries Gysels

Dries Gysels - Meneer de Leeuw
Dries begeleidt vanuit transitiebureau Meneer De Leeuw veranderingsprocessen. Hij verbindt diverse belangen tot een groter verhaal en creëert de nodige dynamiek om vernieuwing mogelijk te maken. Als dagelijks beheerder van buurthuis SANTO staat hij met zijn beide voeten in de weerbarstige werkelijkheid. Dries focust op de uitdaging om resultaten van participatieve projecten te verankeren. Hij deelt tal van ervaringen over het verbinden van de buurt tot het samen creëren van Mobipunten als oplossing voor mobiliteitsproblemen. Hij staat extra stil bij de rol van de overheid en subsidies in deze participatieprojecten.

portret Michiel Nuytemans

Michiel Nuytemans - Tree Company
Michiel is zaakvoerder van Tree company en al meer dan 10 jaar bezig met digitale participatie. Hij ontwikkelde mee de Stemtest van de VRT en De Standaard en tal van participatietools. Doorheen de jaren ondersteunde hij tal van overheden en middenveld-organisaties met het opzetten en realiseren van hun participatietrajecten. Hij zal ingaan op de voor- en nadelen van digitale participatie, wanneer je digitale tools het beste kan inzetten in je participatieprojecten en een aantal inspirerende voorbeelden.

Portret Ilse Van Wambeke

Ilse Van Wambeke - Wijkregisseur Dampoortwijk Stad Gent
De rol van een wijkregisseur bestaat uit het detecteren en opvolgen van signalen – om het stedelijk beleid optimaal te kunnen afstemmen op de leefwereld van de Gentenaars. Het capteren van signalen gebeurt door het onderhouden van duurzame contacten binnen een breed en divers netwerk in de wijk, door het houden van bevragingen, door het organiseren van infomarkten en inspraakactiviteiten, door actief verhalen en getuigenissen te verzamelen, door alert te zijn op sociale media, …. De signalen worden opgevolgd. Burgers krijgen een antwoord, voorstellen of aandachtspunten worden geagendeerd en besproken op een (stedelijk) overleg; trends en tendensen krijgen een vertaling in een wijkanalyse of wijk-DNA.

Ons vormingsaanbod

Deze vorming staat in het teken van participatie. Werk je rond duurzame mobiliteit en denk je aan een ander thema waar je graag over wil bijleren? Laat het ons weten.