Sessie 1 – Multimodale uitdagingen voor smart cities

19.11.2019
stad

Inhoud

Door het stijgende bevolkingsaantal komen steden steeds meer onder druk te staan. De uitdagingen worden groter: er zijn meer files, meer luchtvervuiling en er is een hogere autodruk. Hoe gaan steden om met deze problematieken, welke ‘slimme’ oplossingen bestaan er en hoe past het multimodaal verhaal hierin?

In deze sessie laten vier sprekers, vanuit een verschillend perspectief, hun licht schijnen op dit actueel thema: Kurt Marquet (ITS Belgium) focust op de technologie die nodig is om te komen tot betere, veiligere en slimme mobiliteit. Kris Helincks (Stad Gent) legt uit welke beleidsinstrumenten het inzet om verkeer in goede banen te leiden, Tom Storme (UGent) focust op de materie als geograaf en urban planner. Laurens Vanderkuylen (Mobiel21) belicht de sociale uitdagingen en breekt een lans voor een duurzame mobiliteitsplanning aan de hand van slim parkeerbeleid. De cases uit Leuven en Sint-Niklaas bewijzen hoe een low- in plaats van een high-tech parkeermanagement kan bijdragen aan de mobiliteitsuitdagingen van een stad.

Sprekers:

  • Kurt Marquet (ITS Belgium)
  • Kris Helincks (Stad Gent)
  • Tom Storme (UGent)
  • Laurens Vanderkuylen (Mobiel21)

Moderator:

  • Evelien Marlier (European Passengers’ Federation)