LaMA academie

19.08.2022

Ga zelf aan de slag met LaMA

Aan de slag gaan rond een kleinschalig mobiliteitsvraagstuk in je gemeente? Doe het slim, betrek de mensen die wonen, werken, spelen en dansen in die zone.

Hoe? Door de LaMA-methodiek toe te passen. LaMA staat voor Laboratoria Mobiele Alternatieven. Het is een uitgewerkte en geteste methode om met lokale mensen nieuwe oplossingen te bedenken voor vastgeroeste problemen. Kers op de taart: die oplossingen worden ook écht getest, geëvalueerd en bijgestuurd.

Klinkt interessant? Kom naar onze LaMA-academie en leer samen met andere collega's hoe je een LaMA-traject in jouw gemeente opzet.

Voorwaarden? Aangezien het een participatieve methode is, wordt de academie best gevolgd door twee personen met verschillende profielen (vb. mobiliteitsambtenaar en buurtwerker, communicatiemedewerker...). De methodiek is bedoeld voor vraagstukken op wijk- of buurtniveau, niet voor grote mobiliteitsprojecten. 

Hou deze pagina in de gaten voor meer info en de data van de volgende editie!

Wat?

De LaMA academie is een coachingstraject waarin je leert om zelfstandig specifieke doelgroepen te betrekken bij het zoeken naar oplossingen voor bepaalde uitdagingen in jouw gemeente.

 • Je krijgt ervaring bij het opstellen van een participatief traject (zowel intern als extern)
 • Je leert hoe je de communicatie  opzet
 • je krijgt inspiratie van andere projecten, oplossingen en ervaringsdeskundigen
 • Je ervaart hoe je oplossingen kan testen, evalueren en bijsturen 

Na afloop heb je zelf de kennis en het zelfvertrouwen  om trajecten op te zetten, in functie van de opmaak of uitvoering van jouw lokaal mobiliteitsbeleid. Bovendien ben je verder geholpen rond de specifieke uitdaging/case die je als concrete insteek meenemen naar de LaMA academie.

Hoe?

Op de academie coachen we je in groepsverband. We hanteren het principe van train-the-trainer. We coachen je op die manier dat je zelfstandig een LaMA-traject in goede banen kunt leiden. We zoeken waar nodig externe expertise om de kennis van de groep aan te vullen. Ook de gemeenten die we reeds begeleidden kunnen als ervaringsdeskundige mee aan tafel schuiven.

Coaching

We coachen de gemeentebesturen tijdens twee dagsessies in groepsverband. We starten met alle geselecteerde gemeentebesturen tegelijkertijd en we laten ze simultaan hetzelfde traject doorlopen. We clusteren gelijkaardige cases. We vragen aan de gemeentebesturen om met de collega’s te komen die verantwoordelijk zullen zijn voor uitvoering van het lama trajecten en voor het opzetten van het participatietraject.

Tijdens de bijeenkomsten werken we aan de verschillende bouwblokken van het LaMA-traject om zo ieders participatietraject vorm te geven.

 • vormgeven van de precieze doelstelling en uitdaging
 • de (interne) startpositie markeren: van welke ervaringen en middelen kunnen we gebruik maken?
 • budgettering en interne organisatie
 • afbakenen van de juiste doelgroep? Wie willen we nu precies bereiken?
 • afbakenen van de communicatiekanalen. Hoe gaan we de doelgroep precies bereiken?
 • de keuze van een methodiek
 • de keuze van de partners
 • hoe zullen we evalueren en opvolgen?
 • uitwisseling van ervaringen na het traject
 • voorbereiding nieuwe trajecten

De 2 bijeenkomsten zijn vrij intensief en heel interactief van aard. We voorzien meerdere coaches die de bijeenkomsten in goede banen leiden.

De gemeentebesturen werken in groepjes aan verschillende cases tegelijkertijd, op die manier worden alle cases bouwblok per bouwblok verder vooruit geholpen. Er wordt telkens plenair teruggekoppeld. Op deze manier worden verschillende ervaringen maximaal uitgewisseld.

Voor elke bijeenkomst wordt telkens huiswerk gevraagd, ter voorbereiding van de specifieke bouwblok.

Waar en wanneer

 • hou deze pagina in de gaten voor de data van de volgende editie