LaMA academie

09.12.2019

Ga zelf aan de slag met LaMA

Aan de slag gaan rond een mobiliteitsvraagstuk in je gemeente? Doe het slim, betrek de mensen die wonen, werken, spelen en dansen in die zone.

Hoe? Door de LaMA-methodiek toe te passen. LaMA staat voor Laboratoria Mobiele Alternatieven. Het is een uitgewerkte en geteste methode om met lokale mensen nieuwe oplossingen te bedenken voor vastgeroeste problemen. Kers op de taart: die oplossingen worden ook écht getest, geëvalueerd en bijgestuurd.

Klinkt interessant? Schrijf je in voor de LaMA-academie en leer samen met andere collega's hoe je een LaMA-traject in jouw gemeente opzet. De eerste sessie is op 5 november.

Schrijf  in

Wat?

De LaMA academie is een coachingstraject waarin je leert om zelfstandig specifieke doelgroepen te betrekken bij het zoeken naar oplossingen voor bepaalde uitdagingen in jouw gemeente.

 • Je krijgt ervaring bij het opstellen van een participatief traject (zowel intern als extern)
 • Je leert hoe je de communicatie  opzet
 • je krijgt inspiratie van andere projecten, oplossingen en ervaringsdeskundigen
 • Je ervaart hoe je oplossingen kan testen, evalueren en bijsturen 

Na afloop heb je zelf de kennis en het zelfvertrouwen  om trajecten op te zetten, in functie van de opmaak of uitvoering van jouw lokaal mobiliteitsbeleid. Bovendien ben je verder geholpen rond de specifieke uitdaging/case die je als concrete insteek meenemen naar de LaMA academie.

 

Hoe?

Op de academie coachen we je in groepsverband. We hanteren het principe van train-the-trainer. We coachen je op die manier dat je zelfstandig een LaMA-traject in goede banen kunt leiden. We zoeken waar nodig externe expertise om de kennis van de groep aan te vullen. Ook de gemeenten die we reeds begeleidden kunnen als ervaringsdeskundige mee aan tafel schuiven.

Coaching

We coachen de gemeentebesturen in groepsverband. We starten met alle geselecteerde gemeentebesturen tegelijkertijd en we laten ze simultaan hetzelfde traject doorlopen. We clusteren gelijkaardige cases. We vragen aan de gemeentebesturen om met de collega’s te komen die verantwoordelijk zullen zijn voor uitvoering van het lama trajecten en voor het opzetten van het participatietraject.

Tijdens 3 bijeenkomsten met alle gemeentebesturen werken we aan de verschillende bouwblokken van het LaMA-traject om zo ieders participatietraject vorm te geven.

 • vormgeven van de precieze doelstelling en uitdaging
 • de (interne) startpositie markeren: van welke ervaringen en middelen kunnen we gebruik maken?
 • budgettering en interne organisatie
 • afbakenen van de juiste doelgroep? Wie willen we nu precies bereiken?
 • afbakenen van de communicatiekanalen. Hoe gaan we de doelgroep precies bereiken?
 • de keuze van een methodiek
 • de keuze van de partners
 • hoe zullen we evalueren en opvolgen?
 • uitwisseling van ervaringen na het traject
 • voorbereiding nieuwe trajecten

We voorzien 3 bijeenkomsten. Een bijeenkomst van gemeentebesturen duurt een halve dag (3,5 uur) en is vrij intensief en heel interactief van aard. We voorzien meerdere coaches die de bijeenkomsten in goede banen leiden.

De gemeentebesturen werken in groepjes aan verschillende cases tegelijkertijd, op die manier worden alle cases bouwblok per bouwblok verder vooruit geholpen. Er wordt telkens plenair teruggekoppeld. Op deze manier worden verschillende ervaringen maximaal uitgewisseld.

Voor elke bijeenkomst wordt telkens huiswerk gevraagd, ter voorbereiding van de specifieke bouwblok.

Waar en wanneer

 • 5 november 2019, 9u30 - 13u00, Hal5, Leuven 
 • 5 december 2019, 9u30 - 13u00, Herberg Macharius in Gent
 • 16 januari 2020, 9u30 - 13u00, Toko Space in Antwerpen 

Inschrijven

Gemeentebesturen kunnen maximaal 2 uitdagingen opgeven, er wordt slechts één weerhouden. Het aantal plaatsen in de academie is beperkt. Vol is vol.

Deelnameprijs (3 bijeenkomsten, 2 deelnemers per gemeente) inclusief broodjeslunch: 900 euro

Schrijf  in

Betaling

Je betaalt na ontvangst van onze factuur.

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot één week voor startdatum. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

lama 1