High 5

26.02.2020
high5

Het Octopusplan streeft naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen. Via kleurrijk straatmeubilair, een eigen lesmethode, leuke campagnes zoals de Strapdag, Flits en Parkour is het Octopusplan in verschillende basisscholen een vaste waarde. Sinds enkele jaren voorziet het Octopusplan een verkeerscampagne ‘High 5’ gericht naar het secundair onderwijs met de doelstellingen:

 • Engagement en verantwoordelijkheidszin van jongeren in het verkeer bevorderen
 • Duurzame mobiliteit bij jongeren stimuleren
 • Aandacht vragen voor eigen gedrag doordat ze als ‘rolmodel’ fungeren naar de leerlingen van het basisonderwijs
 • Jongeren in een positief daglicht zetten op vlak van verkeer

Uniek aan de campagne is de positieve stimulans voor jongeren om zich verantwoord te gedragen in het verkeer. Men wijst vaak naar jongeren als het gaat over een onveilig gedrag in het verkeer of de campagnes gaan enkel over zichtbaarheid of over het rijbewijs.

‘High 5’ geeft leerlingen van het secundair onderwijs een ‘ambassadeursrol’ en laat hen leuke acties begeleiden op een nabijgelegen basisschool. Denk hierbij aan een fietscontrole, een welkomstactie, een telling edm. De leerlingen van het basis- en secundair onderwijs slaan met ‘High 5’ de handen in elkaar rond het thema verkeer en mobiliteit.

High 5 staat voor

 • High = hoger, een campagne voor de leerlingen van het secundair onderwijs 
 • 5 = de acties organiseren in groepen van 5 personen, 5 acties, 5 groepen, ... 
 • High 5 = samenwerking, secundair – en basisonderwijs slaan de handen in elkaar, een ‘High 5’ geven aan leerlingen die het ‘goed’ hebben gedaan

De acties

Via kant-en-klare materialen kan de secundaire school meteen aan de slag om bij een nabijgelegen baisschool de acties te plannen en uit te voeren. De school is vrij om de acties in te plannen, vorm te geven en samen met de basisschool uit te voeren.

 • Welkomstactie op de Strapdag - 18/09/2020: applaus, high fives geven aan de strappers, rode loper uitrollen, …
 • Fietscontrole: via duidelijke controlekaarten
 • Telactie: telling van het aantal stappers en trappers vóór, tijdens en na de Strapdag -18/09/2020 
 • Ondersteuning: bij het testen van een schoolstraat
 • Stimuleren van duurzame mobiliteit op de secundaire school zowel voor de medeleerlingen als de leerkrachten

Info via https://www.octopusplan.info/high5/

Inschrijven

Inschrijven kan na de paasvakantie van 2020. 
Of neem contact op met info@octopusplan.be of 03 270 06 30.