Zottegem is #goedopweg langs trage wegen

17.07.2019

Notaris wordt architect

WVDM2018 - tragewegenplan zottegem 1

Op woensdag 19 september presenteerde de stad Zottegem haar tragewegenplan aan de pers. Een plan waar lang aan gewerkt is, door veel mensen. Niet minder dan 45 vrijwilligers gingen wekenlang op pad om 230 km trage wegen te inventariseren. Een titanenwerk dat de stad motiveert om een stap verder te gaan in de ontwikkeling van een hecht netwerk van paden voor fietsers en voetgangers.

 

"Op het vlak van buurtwegen is Zottegem sinds de 19e eeuw vooral 'notaris' geweest, die afschaffingen noteerde en lijdzaam toekeek. De stad heeft te lang de buurtwegen aan hun lot overgelaten. Met dit plan wordt de stad 'architect'. We gaan trage wegen inrichten en een plaats geven."
Peter Vansintjan, schepen van Mobiliteit van de stad Zottegem

Over gemiste kansen en zichtbaarheid

WVDM2018 - tragewegenplan zottegem 2

(c) Vincent Van Heghe

De stadsdiensten namen vier jaar geleden hun intrek in een voormalige ondergoedfabriek. Langs dit gebouw, met roepnaam Sanitary, loopt een trage weg. Jammer genoeg verdween het pad door de aanleg van een parking. Een misser die wordt rechtgezet bij de herinrichting van de site door de komst van de academie. De stad gaat de trage weg herstellen én verbeteren zodat de schoolgaande jeugd en andere fietsers die hier vandaag al passeren een echte trage verbinding krijgen.

WVDM2018 - tragewegenplan zottegem 3

(c) Vincent Van Heghe

Een goed tragewegenplan heeft ook aandacht voor de zichtbaarheid van trage wegen én bepaalt wie welke trage weg mag gebruiken. Want niet alle paden en wegen zijn geschikt voor iedereen. Een van de middelen die de stad Zottegem inzet zijn de verkeersborden van dooRlopende straten: een straat die doodloopt voor auto's maar niet voor fietsers, voetgangers, ruiters en - hier in Zottegem - zelfs voor tractoren.

 

 

"De grootste uitdaging waar we in Zottegem voor staan is het categoriseren van trage wegen. Neem het Mijnwerkerspad, grensoverschrijdend met de gemeente Brakel. Op het grondgebied van Brakel zijn ruiters wel toegelaten, maar in Zottegem ligt dat moeilijk. Nu we een plan hebben voor ons eigen grondgebied, intergemeentelijke tragewegenplannen zijn de volgende stap."
Isolde De Paepe, ambtenaar Wonen & Verkeer
WVDM2018 - tragewegenplan zottegem 4

(c) Vincent Van Heghe

In Zottegem vind je - zoals op veel plekken - ook trage wegen die zeer goed verstopt zijn. Op de perswandeling passeerde de groep aan een trage weg die aan beide kanten afgesloten is met een hek dat opgaat in de aanpalende omheining van de tuin. Durvers weten dat en gebruiken het pad. Maar heel veel mensen denken dat het om een private weg gaat, waardoor de verbinding veel minder gebruikt wordt dan zou kunnen. Ook daar heeft de stad oog voor. Om het netwerk beter bekend te maken publiceert de stad Zottegem alle toegankelijke trage wegen op www.routeyou.com.

"Trage wegen zijn organisch. Ze weerspiegelen het gebruik van het landschap, en zo zijn ze ontstaan. Tegenwoordig is dit minder het geval, doordat alles strakker wordt geregisseerd of geclaimd."
Lionel De Paepe

Verbindingen om tot rust te komen & te spelen

WVDM2018 - tragewegenplan zottegem 8

(c) Vincent Van Heghe

Ook de duurzaamheidsambtenaar is betrokken bij het tragewegenplan. Hij ziet trage wegen als de ideale schakels om de #natuurdichtbijmij te ontsluiten. Dankzij kleine paadjes ben je in geen tijd van het stadscentrum in het groen. Een goed voorbeeld daarvan is het Beislovenpark, een stukje speelnatuur dat overgaat in het Egmontpark. Het is een oase van groen in de stad. Kinderen komen hier spelen via trage wegen.

WVDM2018 - tragewegenplan zottegem 6

(c) Vincent Van Heghe

De stad werkte samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen om de inventarisatie in goede banen te leiden. Jonathan Clerckx van het Regionaal Landschap (rechts op de foto): "Ik fiets dagelijks naar het werk langs een prachtige trage weg, het Nederholbeekpad tussen Oudenaarde en Ronse. Het is heerlijk om mijn hoofd leeg te maken, en zo kom ik helemaal ontspannen aan. Op het werk en thuis."

WVDM2018 - tragewegenplan zottegem 7

(c) Vincent Van Heghe

Jacques Cardoen, voorzitter OKRA: "Trage wegen betekenen voor mij een dagelijks avontuur, hetzij per fiets, hetzij te voet. Ik plan mijn routes nooit op voorhand, maar laat me leiden door mijn gevoel... En dat gevoel heeft duidelijk een grote affiniteit met trage wegen!"

 

Nu het tragewegenplan klaar is, gaat de stad op zoek naar meters en peters voor de trage wegen, de zogenaamde ‘wegspotters’. Wie zelf zin heeft om meter of peter van een stukje tragewegenpatrimonium te worden, mag zich melden bij Isolde De Paepe op [email protected] of 09 364 64 95.