Goede praktijk: Green deal gedeelde mobiliteit

09.07.2018
Green Deal

Via deze vrijwillige engagementsverklaring (2017-2020) met de Vlaamse overheid wil Autodelen.net samen met anderen organisaties, bedrijven, overheden en burgers in Vlaanderen een maximale toegang bieden tot gedeelde mobiliteit en stimuleren en ondersteunen om hun mobiliteit duurzamer te organiseren. Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen levert deze Green Deal een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Tegen 2020 willen de betrokkenen het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk zien stijgen. Daarbij wordt maximaal ingezet op elektrisch autodelen en elektrisch fietsdelen.

 

Download deze inspiratiefiche

 

Meer weten:

green deal

Meer dan 80 ondertekenaars engageren zich elk tot meerdere acties die betrekking hebben op verschillende thema’s zoals sensibilisering, verzekeringsvraagstukken, innovatie en technogie, combimobiliteit en basisbereikbaarheid in stedelijke en landelijke gebieden, pilots bij woningbouwprojecten, bedrijventerreinen... In ruil voor deze zelfgekozen acties geeft de Green Deal de ondertekenaar zichtbaarheid en ondersteuning en bekijkt de Vlaamse overheid waar knelpunten binnen de regelgeving kunnen worden weggewerkt. De ondertekenaars zijn een mix van lokale overheden, bedrijven, organisaties, kennisinstellingen, mobiliteitsaanbieders, verzekeringsmaatschappijen, bouwpromoteren, ... Deze Green Deal zorgt voor unieke en nieuwe samenwerkingsverbanden die op het terrein tot resultaten moeten leiden.
De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is de eerste ‘Green Deal’ van de Vlaamse overheid en werd succesvol gelanceerd op 27 maart 2017. De Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein ondertekenden op die dag samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift en 76 partners deze eerste ‘Groene Economie Convenant’ of ‘Green Deal’ in Vlaanderen.


Meer over de Green Deal Gedeelde Mobiliteit


Contact


09 242 32 76
info@gedeeldemobiliteit
[email protected]

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: