Goede praktijk: Wegwijzer slim gedeeld

21.12.2017
Lokale bereikbaarheid

Door het delen van (semi-)publieke infrastructuur, zoals in dit geval schoolinfrastructuur, bereik je heel wat. Vooreerst is het een kwestie van slim en efficiënt omgaan met beschikbare ruimte. Openstellen is immers ruimte-efficiënt. In het kader van een toenemende bevolkingsdruk op steden en de daarmee gepaard gaande verdichting, is dit geen overbodige luxe. Ook in minder of niet-verstedelijkte gebieden is het van belang verstandig om te gaan met de beschikbare publieke ruimte.

Download deze inspiratiefiche

Meer weten:

slim gedeeld

Deze Wegwijzer is het resultaat van een project waarbij de Verenigde Verenigingen samen met partners één jaar lang op zoek ging naar goede voorbeelden, tips en goed hanteerbare modeldocumenten om het delen van schoolinfrastructuur te stimuleren. Dit gebeurde vanuit de vaststelling dat de belangrijkste drempel voor scholen is dat ze niet weten hoe ze eraan moeten beginnen. Terwijl de wil wel vaak aanwezig is.

De Wegwijzer wil een bron van informatie zijn voor wie meer wil weten over het delen van schoolinfrastructuur, maar ook voor wie er concreet mee aan de slag wil. Geïnteresseerden vinden er suggesties voor het aanpakken van juridische en organisatorische uitdagingen. Ze vinden handige voorbeeldcontracten en no-nonsense tips van pioniers. De Wegwijzer geeft ook aan dat scholen er niet alleen voor staan en dat het loont om te kijken naar andere scholen en de dialoog aan te gaan met verenigingen of lokale besturen.

Het is belangrijk om mee te geven dat deze Wegwijzer een momentopname is en niet de ambitie heeft om exhaustief te zijn. Hij wil wel heldere antwoorden bieden op de meest gestelde vragen en concreet doorverwijzen voor wie over een bepaald thema meer informatie wenst. Waarom is openstellen belangrijk ? Hoe begin ik eraan ? Welke administratieve formaliteiten moet ik vervullen ? Waar kan ik aan financiering geraken ? Hoe organiseer en beheer ik openstelling intern ? Welke kleine technische en bouwkundige aanpassingen kunnen het openstellen bevorderen?


De Wegwijzer gaat over het openstellen en dus het delen van schoolinfrastructuur. Dit kan zowel een éénmalige openstelling zijn (bv. eetfestijn, kinderfuif…) als meer regulier delen (bv. wekelijkse volleybaltraining, theatercursus…) en het openstellen van infrastructuur tijdens schoolvakanties.

Contact:

Verenigde verenigingen [email protected]

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: