50 manieren om te leven zonder auto: een boek dat je leven kan veranderen

09.02.2018
Luc Vanheerentals

Luc Vanheerentals heeft een nieuw boek klaar: 'Fifty ways to leave your car'. Een drietal jaar na 'Leven zonder auto' uit 2014 brengt hij in zijn nieuwe werkstuk 50 aanbevelingen voor een autoloos beleid, 50 aanklachten tegen de auto, 50 tips voor een leven zonder eigen auto en 50 getuigenissen van autolozen. Tijd voor een gesprek, zo dachten wij.

#goedopweg: Luc, vanwaar dit boek en vanwaar de titel?

Luc: Fifty Ways to Leave Your Car. Duurzame alternatieven voor de auto is de titel van mijn nieuw boek, het tweede dat ik schreef over mobiliteit na Leven zonder Auto’ uit 2014.  De titel verwijst naar dat fantastisch nummer van Paul Simon uit zijn lp Still crazy after all these years uit 1975 dat velen ooit troost bood als het lief het had uitgemaakt. Net zoals er 50 manieren bestaan om afscheid te nemen van een lief dat je nog heel graag ziet,  zijn die er ook voor wie de ‘innige liefdesverhouding’ met zijn auto wil stopzetten. Het boek bevat 50 aanbevelingen voor een autoloos beleid, 50 aanklachten tegen de auto, 50 tips voor een leven zonder eigen auto en 50 getuigenissen van autolozen die dit illustreren. Het boek is omwille van die vele mistoestanden, waartoe het massale autoverkeer aanleiding geeft, een noodkreet om nog enkel met de auto te rijden voor noodzakelijke verplaatsingen die men niet met een duurzaam vervoersmiddel kan doen.

 

Je vertelt het verhaal van 50 mensen die de overstap gemaakt hebben. Maar wat is jouw verhaal?

Aanleiding voor het schrijven van deze boeken zijn de talloze keren dat ik mij in het verleden heb moeten verdedigen in gesprekken met anderen over het feit dat ik geen auto bezit. Ik heb er zelfs nooit een gehad en ook nog nooit achter het stuur van een rijdende wagen gezeten, op een kleine uitzondering na. Toen ik 15 a 16 jaar oud was ondernam nonkel Thieu een poging om mij te leren autorijden, maar zag daar snel van af toen we bijna in de beek belandden.

Hoe komt het dat ik ook nooit nadien behoefte heb gevoeld om een auto te kopen?  Het heeft er ongetwijfeld mee te maken dat wij in het gezin waarin ik opgroeide ook geen auto hadden. Ik heb mij daar in mijn jeugd nooit vragen over gesteld en de auto nooit als een gemis ervaren en zo van jongs af aan geleerd mij op een andere manier te verplaatsen dan met de auto. Wie wil dat zijn kinderen zich later duurzaam verplaatsen moet daar met vroeg mee beginnen!

Mijn vader werkte op een kilometer van ons huis. Wij gingen net als vele andere gezinnen jaarlijks op verlof aan zee en ik trok tijdens verlofperiodes op uitstap met de  jeugdraad, de jeugdbeweging, CM…. Op mijn 20e had ik een vriend die in een garage werkte en mij goedkoop een tweedehands auto aan de hand wou doen, maar ik zag er het nut niet van in. Eenmaal als student in Leuven heb ik ook nooit de behoefte gevoeld om een auto te bezitten. Ik deed in die tijd vaak autostop als ik naar het buitenland ging of heen en weer tussen Leuven en Leopoldsburg pendelde.  Ik ben tussen 1990-2004 14 jaar getrouwd geweest. Wij waren een samengesteld gezin met 5 kinderen, maar bezaten geen auto. Ook mijn toenmalige vrouw kon niet auto rijden. Nooit heeft iemand gevraagd om een auto te kopen. Wij gingen ook zonder auto gemiddeld  drie keer per jaar op verlof naar de Ardennen, de zee of bij de familie van mijn ex-vrouw in Duitsland… Veel gesleur met bagage dat wel, maar geen gezeur.

 

In je boek richt je je ook rechtstreeks tot beleidsmakers. Wat wil je hen bijbrengen?

Onder de beleidsaanbevelingen die ik in ‘Fifty Ways’ doe, begin ik met de vraag om het leven zonder eigen auto te belonen met een goedkoop netabonnement. Autolozen moeten ook nauw betrokken worden bij het mobiliteitsbeleid. Autorijden moet bijvoorbeeld via een slimme kilometerheffing duurder worden gemaakt. De normen voor auto’s op vlak van luchtvervuiling, veiligheid, geluidoverlast… moeten strenger. Geloof de autofabrikanten niet die ons willen wijsmaken dat de elektrische, zelfrijdende auto alle problemen zal oplossen. Woonwijken moeten autoluw worden en fietsers er Koning Auto onttronen. Dit moet echter geleidelijk gebeuren zodat handelszaken er niet uit wegtrekken. De overheid moet voetgangers voortbewegingstoestellen ter beschikking stellen en people movers aanleggen om het wandelen in dorpen en steden te faciliteren.

 

De overheid moet zich voorts volledig focussen op het faciliteren van duurzame verplaatsingen. Besteedt de miljarden voor Oosterweel en de Brusselse ring aan openbaar vervoer, fiets- en voetpaden... Risicovol rijgedrag dient strenger beteugeld en een nultolerantie voor alcoholgebruik ingevoerd. Ik pleiten voorts voor een sterke, nationale vervoersmaatschappij hetgeen meer mogelijkheden biedt om beter te scoren op vlak van bereikbaarheid, stiptheid, tarieven, voor- en natransport… Naast bussen, trams en treinen moeten ook andere vervoersmodi worden ingeschakeld in het openbaar vervoersaanbod zoals waterbussen, auto- en fietstaxi’s... De overheid moet ook het auto- en fietsdelen meer ondersteunen. In de apps die ontwikkeld worden met een overzicht van alternatieven voor de eigen autoverplaatsing dient ook het aanbod van bestuurders die anderen willen meenemen te worden geïntegreerd.

 

Verder lezen?

De volledige titel van het boek van Luc Vanheerentals is Fifty ways to leave your car. Duurzame alternatieven voor de auto. Het telt 320 pagina's en werd uitgegeven door Uitgeverij Mundo Culturale. Het boek kost 19,5 euro en je kan het bestellen via Luc.vanheerentals [at] telenet.be