Goede praktijk: Autodelen

21.12.2017
Lokale bereikbaarheid

Eind 2003 wordt de vereniging een vzw en wordt de basis gelegd voor een professionele en succesvolle organisatie met als hoofddoelstelling de promotie van duurzame mobiliteit via particulier autodelen.
Vanaf 2013 begint de organisatie te dromen van de huidige missie waarbij alle vormen van autodelen een forum krijgen. Dit leidt in 2015 tot de naamsverandering Autodelen.net en een ambitieuze doelstelling: Tegen 2020 wil Autodelen.net samen met de andere autodeelorganisaties 100.000 autodelers bereiken. Bovendien willen we dat 4 op de 5 Vlamingen weet wat het concept autodelen is.

 

Download deze inspiratiefiche

 

Meer weten:

autodelen

Autodelen.net is het Vlaams Netwerk Autodelen en heeft als doel de ecologische, sociale en economische voordelen van autodelen te maximaliseren door:
De belangen te bundelen van de particuliere autodeelgroepen en autodeelorganisaties
Autodelen vertegenwoordigen tegenover (lokale) overheden
De uitbouw van het algemeen concept autodelen
Innovatie en pilootprojecten
De organisatie streeft naar een duurzame maatschappij waarin autogebruik belangrijker wordt dan autobezit, waarin iedereen mobiel is en waarin iedereen die al eens een auto nodig heeft er één kan gebruiken. Ze droomt van buurten met veel ruimte, schone lucht en een grote verbondenheid. Autodelen is één van de deeloplossingen doordat het inspeelt op diverse beleidsterreinen zoals milieu, mobiliteit, sociale cohesie, leefbaarheid van buurten, inclusie en toegankelijkheid.

 

Contact


coördinator
Jeffrey Matthijs
Vlaams Netwerk Autodelen
09 242 32 75
[email protected]

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: