Goede praktijk: Fietsregistratiesysteem Bonheiden

09.05.2018
Lokale bereikbaarheid

Het gemeentebestuur Bonheiden heeft een fietsregistratiesysteem aangekocht voor alle scholen in de gemeente. Via een draadloos systeem aan de fietsenstalling worden alle fietsers geregistreerd via een RFID-chip (aangebracht in voorwiel of fietshelm). Op een leuke, eenvoudige en veilige manier worden zo de fietskilometers van thuis naar school of werk vastgelegd. Fietsende scholieren krijgen een beloning in de vorm van dukaten, voor gebruik op de plaatselijke kermissen. Ook voor het gemeentepersoneel zal de registratie van de wettelijke fietsvergoeding vanaf nu digitaal verlopen.

 

Download deze inspiratiefiche

 

Meer weten:

fietsregistratie

Het gemeentebestuur van Bonheiden investeert sterk in een fietscultuur, om van de fiets een vanzelfsprekende vervoerswijze te maken. De voorbeeldfunctie die het als lokaal bestuur heeft wordt ten volle uitgespeeld en er wordt aan iedereen getoond wat de mogelijkheden zijn. De fiets wordt ingezet voor gemeentelijke dienstverlening en de partners van de gemeente (bedrijven, scholen, verenigingen) worden aangemoedigd dat ook te doen.

Gemeentebestuur is initiatiefnemer en draagt alle kosten. Alle scholen (kleuter- en lager onderwijs) doen mee. Gemeentelijke kleuterschool Gekko, lagere gemeenteschool Bonheiden, Vrije basisschool Sinte-Maria, Gemeenschapsschool ‘KlimOp’, Gesubsidieerde vrije basisschool Rijmenam ‘De Knipoog’ (Kloosterstraat en Bleukstraat).

Kinderen kunnen met dukaten terecht op plaatselijke kermissen. Om de kermissen extra aandacht gaan krijgen met de dukaten dragen de foorkramers zelf 50 % van de gemaakte kermiskosten.

Het leveren en plaatsen van een registratiesysteem voor fietsgebruik heeft € 57.281,40 incl. btw gekost, plus € 3.158,10 incl. btw voor het gebruik en onderhoud.

De dukaten (voor gebruik op de jaarlijkse kermissen) die de fietsende scholieren krijgen als beloning, zijn tevens op kosten de gemeente en de foorkramers.

 

Contact

 

Raf Bogaerts

Teamleider Studie & Mobiliteit

Jacques Morrensplein 10

2820 Bonheiden

015 50 28 33

[email protected] 

 

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: