Antwerpen verloochent het STOP-principe

18.04.2014

Als Antwerpen het STOP-principe verloochent, moet Vlaanderen de subsidiëring van Antwerpse mobiliteitsprojecten stopzetten

 

Op 17 april stelde de Antwerpse schepen van mobiliteit Koen Kennis het voorontwerp van het nieuwe mobiliteitsplan voor. Daarin wordt het STOP-principe (gedefinieerd in het Vlaamse mobiliteitsdecreet als een rangorde voor de wenselijke mobiliteitsvormen: 1. de voetgangers, 2 de fietsers, 3. het collectieve vervoer en 4. het individueel gemotoriseerde vervoer) aan de kant geschoven. In dat geval moet de Vlaamse overheid ingrijpen, want dit druist in tegen de principes in het mobiliteitsdecreet.

Sterker nog, ‘aanrijroutes en uitvalswegen worden gebetonneerd in ons wegennet’ (aldus Kennis) en er komen ruimere parkeernormen. Wanneer er geen ruimte is voor fietspaden op deze stadswegen moeten de fietsers maar omrijden. “Wie toevallig langs zo’n stadsweg woont krijgt een barrière voor zijn deur, want enkel en alleen de verkeersfunctie primeert”, aldus Miguel Vertriest, beleidsmedewerker bij het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Nochtans stipuleert het mobiliteitsdecreet dat de gemeenten ‘bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het mobiliteitsbeleid’ rekening moeten houden met het STOP-principe. “Als Antwerpen geen rekening houdt met het STOP-principe, dan kan dit ontwerp van mobiliteitsplan onmogelijk goedgekeurd worden door de Vlaamse overheid”, meent Vertriest. “Sterker nog: Vlaanderen zou de financiering van de samenwerkingsovereenkomsten (financiering door het gewest voor aanleggen van fietspaden, het aanbod van openbaar vervoer, ...) en de infrastructuurprojecten van het Masterplan 2020 moeten stopzetten. We rekenen dan ook op een sterk signaal van Vlaams minister van Mobiliteit en
Openbare Werken Hilde Crevits aan de stad Antwerpen om dit mobiliteitsplan bij te sturen.”

Het uitblijven van een reactie geeft een vrijgeleide aan de andere 307 Vlaamse gemeenten om een loopje te nemen met vastgelegde Vlaamse beleidsprincipes, terwijl Antwerpen als grootstad het goede voorbeeld zou moeten geven.