Dieselwagens krijgen respijt, Europese burgers zwarte rook

03.02.2016

Test-Aankoop, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Inter-Environnement Wallonie (IEW), Kom op tegen Kanker en Netwerk Duurzame Mobiliteit zijn ontgoocheld en verbijsterd over de beslissing van het Europees Parlement om autoconstructeurs de toelating te geven de vastgelegde NOx-normen verder te overschrijden. 

Op 28 oktober 2015 bereikte het Technical Committee on Motor Vehicles (TCMV) een akkoord waarbij Euro 6 diesel wagens de toelating krijgen om de NOx-emissienormen in reële rijomstandigheden tussen 2017 en 2020 met meer dan het dubbele te overschrijden en vanaf 2021 met 50 %. Alhoewel de milieucommissie van het Europees Parlement dit akkoord in december nog had verworpen, heeft de plenaire vergadering van het EP hier vandaag toch groen licht voor gegeven.

De coalitie van consumenten-, milieu-, gezondheids- en mobiliteitsorganisaties die zich gevormd heeft rond “Dieselgate” vindt dit ronduit onverantwoord. Hoewel de technologische kennis aanwezig is om de normen, die al sinds 2007 via democratische weg vastliggen, te halen, wordt gekozen om de automobielsector nog eens respijt te geven.

Test-Aankoop: “Op het moment dat de emissieschandalen ons om de oren vliegen, volgens cijfers van het Europees Milieuagenstchap NOx verantwoordelijk is voor 72.000 vroegtijdige overlijdens in Europa per jaar, en de Wereldgezondheidsorganisatie voor luchtvervuiling een “noodtoestand voor de volksgezondheid” uitroept, hebben de consumenten recht op een moedig Europees antwoord en geen halfbakken beslissing die de auto-industrie uit de wind zet”.

Bond Beter Leefmilieu: “Europese autoproducenten, en politici die zich voor hun kar laten spannen, hebben nogmaals in eigen voet geschoten. Ze missen de kans om met een betrouwbare test en toereikende normen het vertrouwen van de consument terug te winnen na de schande van #dieselgate. Vandaag geven ze de boodschap: dieselwagens stoten te veel giftige stikstofoxiden uit, dus koop ze niet!”

Kom op Tegen Kanker: “Het Europees Parlement heeft voorrang gegeven aan de belangen van de auto-industrie boven die van het milieu en de volksgezondheid. De gevolgen voor de gezondheid zijn nochtans niet min. Stikstofoxiden verhogen het risico op hart- en ademhalingsproblemen, chronische bronchitis en astma. NOX zijn ook een bron van fijn stof, dat door de WHO geclassificeerd is als kankerverwekkend. Hoe meer de mens wordt blootgesteld aan fijn stof, hoe meer risico hij loopt om longkanker te ontwikkelen. Een Vlaming leeft gemiddeld 13 maanden minder lang door chronische blootstelling aan fijn stof.”