Hoe verplaatsen we ons post corona? (OVG6)

01.07.2023

Wat is het Onderzoek VerplaatsingsGedrag of OVG?

Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek VerplaatsingsGedrag of OVG genoemd. In dit onderzoek worden een aantal mobiliteitskenmerken van gezinnen en personen bestudeerd zoals: kenmerken van de persoon die zich verplaatst, wanneer, waarom, van waar, naar waar, waarmee, hoelang en hoe ver iemand zich verplaatst. Ondertussen zitten we aan de 6e editie.

Onderzoek  Verplaatsingsgedrag

Bron: departement  Mobiliteit en Openbare Werken

OVG6: corona zorgt voor vertraging

Het veldwerk van OVG6 heeft plaatsgevonden van oktober 2021 tot november 2022. 
Normaal zou het veldwerk in 2020 opstarten, maar dat liep door corona vertraging op. Normaal gebeurt het onderzoek door een fysiek interview, het veldwerk verliep voor het eerst digitaal. In de periode van het onderzoek waren er nog coronamaatregelen van kracht (bvb. rond thuiswerk), maar waren er geen beperkingen op verplaatsingen.  
Het onderzoek werd gepubliceerd op 5 juni 2023. 
Alle rapporten zijn downloadbaar op de website van de Vlaamse Overheid.  

Wat is er nieuw in OVG6?

In OVG6 werd voor het eerst in samenwerking met een ander gewest georganiseerd: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is evident om voor deze grootschalige onderzoeken zo veel mogelijk samen te werken. We beperken ons tot de cijfers voor Vlaanderen.

In OVG6 werden heel wat meer respondenten bevraagd dan in OVG5. Dat zorgt voor een stuk betrouwbaardere cijfers en meer gerichte conclusies. 4.183 Vlamingen namen deel aan het onderzoek.

Een belangrijke methodologische wijziging is dat verplaatsingen van minder dan 100 meter nu wel meegenomen worden. Dat is omdat korte verplaatsingen in een stedelijke context (Brussel!) een belangrijk onderdeel van het verplaatsingsgedrag zijn. Dit zorgt voor een sterke toename van de verplaatsingen te voet. Passagiers worden vanaf OVG6 opgedeeld in jonger en ouder dan 18. Passagiers ouder dan 18 worden als ‘duurzaam’ beschouwd omdat in dit geval sprake is van rittendelen. 

Deelmobiliteit, telewerk en speed pedelecs doen hun intrede in OVG6.

OVG7 start in september 2023

OVG7 zal specifiek kijken naar het verplaatsingsgedrag in de 15 vervoerregio’s. Dat wil zeggen dat er voldoende respondenten (streefdoel: 30.000) moeten zijn om uitspraken te doen over het verplaatsingsgedrag in een bepaalde vervoerregio.
Na 6 OVG’s zal het niet langer IMOB zijn die het OVG uitvoert, het onderzoeksbureau Indiville zal dit vanaf nu uitvoeren. In het verleden werd de onderzoeksaanpak al een paar keer aangepast waardoor de opeenvolgende onderzoeken eigenlijk niet mogen vergeleken worden. Hopelijk wijzigt de methodologie niet grondig. De resultaten zouden voorjaar 2025 beschikbaar moeten zijn.
 

In de zomer van 2023 publiceren we een aantal artikels over OVG6. De eerste artikels gaan over thema's als voertuigbezit, aantal verplaatsingen en kilometers, de verplaatsingsmotieven en modal split. Daarna volgen hopelijk een aantal artikels die ingaan op de woonplaats, deelmobiliteit, woon-werkverkeer, focus op de fiets, jongeren, ouderen, vrouwen ... Er zal niet genoeg tijd zijn deze allemaal te behandelen. Zie je graag een artikel over een bepaald thema? Geef ons een seintje!