Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid

19.10.2017

De toekomst ligt in lokale handen. De Vlaamse milieubeweging maakte een inspiratieboek voor een lokaal duurzaam beleid in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. 

Dit inspiratieboek is een verhaal. Een verhaal dat vertelt hoe de samenleving er over enkele decennia uit kan zien. Om dat te bereiken, zijn transities nodig op zes vlakken: ruimte, natuur en bos, energie, mobiliteit, circulaire economie, en voeding en landbouw. Voor elk thema vind je in dit inspiratieboek een prioritaire doelstelling waarop de gemeente vandaag kan inzetten. Vervolgens reiken we concrete maatregelen en inspirerende voorbeelden aan om de doelstelling te realiseren. 

Wil je de transitie in je eigen stad of gemeente versnellen? Maak dan gebruik van de aanbevelingen en goede voorbeelden uit dit inspiratieboek: ze zijn de sleutels tot je succes. 

Als burger, vrijwilliger bij een lokale natuur- en milieuvereniging of als lid van de milieuraad kun je met dit inspiratieboek aan de slag om voorstellen te formuleren voor jouw lokale beleidsmakers. 

Als lokaal politicus of ambtenaar kun je dit inspiratieboek gebruiken bij de opmaak van je partijprogramma of als hulp bij het uittekenen van het beleid van je stad of gemeente. 
Begin vandaag nog aan jouw gemeente voor de toekomst. 

Download het inspiratieboek

Naast de Bond Beter Leefmilieu werkte ook het Netwerk Duurzame Mobiliteit en de leden Trage Wegen, autodelen.net en Taxistop mee aan deze publicatie.

Kom meer te weten over het thema 'lokale bereikbaarheid' en hoe het Netwerk Duurzame Mobiliteit hiermee aan de slag gaat.