VR als opstap naar een aantrekkelijke omgeving

30.09.2022

Tijdens de Inspiratiedag op 22 september 2022, kwam Benjamin Beirens, doctoraatsstudent aan de vakgroep bewegings- en sportwetenschappen van Ugent een VR-fietsopstelling voorstellen. Meer info over zijn onderzoek lees je hieronder.

Het creëren van veilige en aantrekkelijke omgevingen om te wandelen en te fietsen met behulp van virtuele omgevingen

Wandelen en fietsen als verplaatsing brengt tal van voordelen met zich mee (fysieke en mentale gezondheid, klimaat, economisch). Desondanks is de auto op kortere afstanden (< 5km)  nog steeds één van de prominente vervoersmiddelen bij de Vlamingen. (Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen, 2019-2020). Er is dus nog ruimte voor verbetering!

Om mensen aan te zetten tot actief transport in de vorm van fietsen en wandelen voor verplaatsing dienen veilige en aantrekkelijke omgevingen gecreëerd te worden. Met deze studie willen wij hieraan bijdragen door aan de hand van virtuele omgevingen, te onderzoeken welke straatkarakteristieken wandelen en fietsen beïnvloeden om een optimale omgeving te creëren. 

Virtual reality maakt het mogelijk om op een gecontroleerde en veilige manier deelnemers te laten interageren met de omgeving. Data kan live verzameld worden (Think Aloud) en er is interactie mogelijk met de onderzoeker. Dit is niet altijd eenvoudig op de openbare weg. 

Naar de toekomst toe hopen we met de resultaten van deze studie beleidsmakers te gaan ondersteunen in hun keuzes bij het vernieuwen van de fiets- en wandelomgevingen. Hiernaast biedt deze studie een mogelijkheid aan om het proces van burgerparticipatie te optimaliseren.

Meer info via Benjamin Beirens