Lint

21.12.2017

In Lint werd nagedacht over hoe verkeersmaatregelen in en rondom het gebied tussen de Koning Albertstraat en de Torfstraat (in het uitvoeringsplan voorzien als open parkzone), de mobiliteit veiliger en duurzamer kan worden gemaakt.

Een 20 tot 30-tal mensen meldden zich om gedurende 2 avonden gedetailleerde voorstellen uit te werken. Een aantal van deze voorstellen werden in september uitgetest. Na de test volgde een evaluatie op basis waarvan beslist werd welke maatregelen blijvend worden ingevoerd.

  1. Trage weg Park-Torfsstraat: tussen het park achter de kerk en de Torfsstraat wordt door de groenzone een trage verbinding aangelegd. Wij willen hiermee de weg naar school veiliger en kindvriendelijker maken. De route kan uiteraard ook worden gebruikt voor wandelaars en brengt de Torfsstraat als parkeeralternatief voor het centrum dichter bij. De aanleg van dit pad zal gebeuren met een minimale impact op de ecologische kwaliteiten van het gebied. Langsheen het pad worden enkele kindvriendelijke maatregelen getroffen.
  2. Fietspad achter de kerk: Het fietspad achter de kerk vormt een veiliger alternatief dan de fietsinfrastructuur langsheen de (smalle) Koning Albertstraat. Om het gebruik van dit fietspad te stimuleren zal aangepaste signalisatie worden aangebracht.
  3. Verkeerscirculatie Torfsstraat: De grootste wijziging vindt plaats in de Torfsstraat. Hier zullen 2 proefopstellingen getest worden. Van 18 tot 29 september wordt de Torfsstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er komt een verkeersvrije zone voor de school. De Torfsstraat is tijdelijk niet toegankelijk vanaf de Statiestraat. Je kan de straat wel nog inrijden vanaf de Koning Albertstraat. Schoolgaand verkeer komt liefst zo veel als mogelijk te voet of met de fiets naar school en of parkeert verder op. De zone voor de school zal gedurende 2 weken een alternatieve invulling krijgen. Parkeren ruimt plaats voor speel- en bewegingselementen voor kinderen. We willen hier de meerwaarde van een kindvriendelijke omgeving in de verf zetten. Aansluitend op deze periode, van 2 oktober tot 13 oktober, wordt een 2de testopstelling gerealiseerd. In deze testopstelling wordt een éénrichtingsstraat georganiseerd vanaf de Statiestraat richting de Koning Albertstraat. Het doel is om de verkeersdrukte enigszins te beperken. Parkeren voor de school blijft evenwel onmogelijk.
Lint