20-minuten wijken (Melbourne)

22.10.2020

De langetermijnvisie 2017-2050 voor Melbourne hanteert als leidraad het concept van de 20-minuten wijk. Dit wil zeggen dat de meeste dagelijkse behoeften zich binnen 20 minuten stappen of op maximaal 800 meter van de woning bevinden. Daarnaast zijn er veilige fietsvoorzieningen en een aanbod voor openbaar vervoer. 

Kwalitatieve openbare ruimte is een voorwaarde om gezond te kunnen leven. “Walkable” wijken met een goede mix van voorzieningen en toegang tot kwalitatief openbaar vervoer moeten een gezonde samenleving mogelijk maken. 

Daarnaast komen er op wijkniveau ‘Neighbourhood Activity Centres’, buurtsupermarkten die gecombineerd worden met andere voorzieningen, zoals horeca maar ook gezondheidsvoorzieningen. De lokale overheid staat in voor het management van deze plekken. Doorheen de stad wordt een netwerk van deze ‘neighbourhood activity centres’ uitgebouwd die een belangrijke rol spelen bij het uitbouwen van een duurzame, eerlijke en toegankelijke stad.