20/03/2017: over modi en motieven

20.03.2017

Op basis van aantal verplaatsingen

70% van al onze verplaatsingen gebeurt met de auto (als bestuurder of passagier). Het meest duurzame verplaatsingsmotief is "onderwijs": ook daar is de auto de belangrijkste modus, maar die blijft onder de 40%. Fiets (en e-fiets) scoren goed met 28% en ook 'te voet' en 'bus/tram/metro' halen elk 12%. Het verplaatsingsmotief waarvoor de auto onbetwist koning is, is "iemand of iets halen of brengen": met 83% autoverplaatsingen.

ovg5.1 modalsplit-gavpppd-onderwijs

Op basis van aantal kilometer

Voor alle verplaatsingsmotieven scoort de auto hoog op het aantal kilometer: meer dan 82%. Opvallend zijn de cijfers voor 'winkelen en diensten': 93% van het aantal kilometer gebeurt met de auto (bestuurder + passagier), meer nog dan voor het motief 'iemand of iets halen of brengen' (7% van het aantal verplaatsingskilometers gebeurt daar per trein). Dit wijst op het grote belang van nabijheid voor het motief 'winkelen en diensten'. Mogelijke verklaring voor het hoge aandeel van de auto zijn de grote verplaatsingsafstanden naar en de beperkte bereikbaarheid van winkelgebieden of 'belevingscentra' (of dit nu perifere shoppingcentra of commerciële stadskernen zijn valt niet af te leiden). Het is interessant onderstaande grafiek te spiegelen aan geplande ontwikkelingen (zoals Uplace) waar gemikt wordt op 40% van verplaatsingen die niet met de auto zouden gebeuren. De grafiek toont ook duidelijk aan dat openbaar vervoer niet meteen een alternatief is.

ovg5.1 modalsplit-gakpppd-winkelen

Recreatief verkeer: verplaatsing vs kilometer

We stappen vaak in onze vrije tijd (16% van de verplaatsingen), maar niet ver (2,5% van het aantal kilometer). Fietsen doen we voor zo'n 12% van onze verplaatsing, maar slechts 5,5% van het aantal kilometer. De trein (0,85% van het aantal verplaatsingen) gebruiken we duidelijk voor lange afstanden: 2,40% van het aantal kilometer.