Europees burgerinitiatief zone 30

27.06.2013

Maak straten leefbaar

Europees Burgerinitiatief

"30 km/u voor leefbare straten"

In Europa hebben 40 organisaties, waaronder het Netwerk Duurzame Mobiliteit,  de handen in elkaar geslagen voor dit initiatief waarmee we pleiten voor een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in de stedelijke en residentiële straten. Zo worden straten veiliger, rustiger en verhoogt de levenskwaliteit.

Opdat de Europese commissie dit initiatief zou overwegen, hebben we 1.000.000 handtekeningennodig. België wil er 20.000 inzamelen.

Met deze brief doen wij een oproep aan organisaties en verenigingen om mee de schouders onder dit initiatief te zetten en leden en achterban te engageren om de petitie te tekenen. De petitie kan onder de aandacht gebracht worden door deze te delen via de website en andere media-kanalen of door actie te voeren. Meer weten? nl.30kmh.eu

burgerinitiatief zone 30

Over het initiatief

30km/h snelheidslimieten zijn een kosteloze en populaire mogelijkheid om de verkeersveiligheid te verhogen, vervuiling tegen te gaan en slimmere reisopties aan te moedigen. Het kan zelfs helpen de files te verminderen. Hierdoor zal het aangenamer worden om te voet of met de fiets de stad in te trekken, waardoor mensen ook gezonder gaan bewegen. De straten worden rustiger en de leefbaarheid gaat er voor iedereen op vooruit.

Dat alles willen wij voor de hele Europese Unie bereiken door 30km/h als standaard maximumsnelheid in steden en gemeenten in te voeren.

Belangrijk is dat de plaatselijke autoriteiten hierbij het laatste woord hebben. Waar zinvol, blijft de mogelijkheid een andere maximumsnelheid op te leggen.

Via een Europees Burgerinitiatief (European Citizens' Initiative, ECI) kunnen we directe invloed uitoefenen op de Europese wetgeving. Daarvoor moeten we echter wel binnen het jaar 1 miljoen handtekeningen uit minstens zeven EU-landen verzamelen. Als dat lukt is de Europese Commissie verplicht om deze kwestie aan te kaarten in het Europees parlement.