Impact van corona op verduurzaming van de auto-industrie

19.02.2021

Wat was de impact van de coronacrisis op de auto-industrie en wat betekende corona voor de elektrificatie? Gastblogger Richard De Jong maakte voor ons een samenvatting.

Als er één jaar is waarin de prognoses en de realiteit zo ongeveer haaks op elkaar staan, dan is het wel het afgelopen jaar 2020. De auto-industrie zou een flinke boost krijgen, waarbij de elektrische auto de show zou gaan stelen, maar de realiteit was anders. De verkoopcijfers doken namelijk diep in het rood. Dat begon overigens al op een vroeg moment, en daar zijn twee verklaringen voor. 
De uitbraak in Wuhan betekende dat de productie van auto’s problematischer werd. Veel onderdelen worden namelijk gefabriceerd in China, waarbij pas geproduceerd wordt wanneer er vraag is naar bepaalde onderdelen. Als de vraag toeneemt en de toeleveringsfabrieken zijn gesloten, kunnen autoproducenten niet verder met hun productie. De andere reden is de economische onzekerheid ten gevolge van de coronacrisis waardoor consumenten luxere aankopen uitstellen. Hoe zit het nou eigenlijk met de concrete cijfers? 

verkochte auto's europa 2020

Hoe verliep dit in België?

De autoverkopen in België hebben een veel hardere klap gekregen dan bijvoorbeeld  Nederland. Dealers moesten in België de deuren al veel vroeger sluiten. In de eerste vier maanden van 2020 vielen de verkopen bijna 37% minder uit dan dezelfde vier maanden van 2019. 

verkochte auto's belgie 2020

In april 2020 stortte de automarkt compleet in elkaar in België. Met slechts 5.300 verkopen werd een daling van maar liefst 90% opgetekend. Toch wist de markt zich redelijk te herstellen. Medio december 2020 werd de balans voor het eerst opgemaakt voor heel het jaar: 20% lager uit dan de verkoopcijfers over heel 2019. De elektrische auto verdubbelde het marktaandeel van 1,5% naar 2,9%, nog altijd een beperkt succes in absolute getallen. De hybride groeit daarentegen nog steeds sterk. Had de hybride in 2019 een marktaandeel van 4,6%, in 2020 werd dit maar liefst 9,5%. Opvallend is het marktaandeel van de diesel dat van 31% naar 33% steeg, een trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren.

verkochte automodellen belgie 2020

Investeringen in en de ontwikkeling van de elektrische en zelfrijdende auto

In België wint de elektrische wagen aan populariteit, zei het maar heel langzaam. FEBIAC maakte bekend dat in september van 2020 maar liefst 17 procent van alle verkochte nieuwe wagens op de Belgische markt elektrisch óf hybride waren. Er zijn tal van subsidies en de juiste infrastructuur om elektrisch rijden te ondersteunen alhoewel de aanschafpremie recentelijk werd afgeschaft. Binnen je vennootschap mag je een bepaald percentage aftrekken op basis van de uitstoot van je wagen. In Vlaanderen hoeven inwoners geen BIV (belasting op inverkeerstelling) te betalen voor hun elektrische wagen, noch de verkeersbelasting is de Vlaming verschuldigd . 
Als we de hybride auto’s, die nog steeds meestal op benzine rijden, uit de cijfers halen dan is het beeld voor de volledig elektrische auto minder schoon. Dankzij de fiscale voordelen is de elektrische wagen auto vooral populair bij bedrijven, waarvan 5,3 procent vorig jaar voor een elektrische auto koos. De particulieren worden afgeschrikt door de hoge aanschafprijs (de elektrische Twingo bvb is driekwart duurder dan de benzine uitvoering) en slechts 1,2 procent koos voor een elektrische wagen. De lage onderhoudskosten maken elektrische auto’s interessant voor bedrijven terwijl de particulier meestal niet op de lange termijn kijkt. 

verkoop auto's NL2020

Bij onze Noorderburen is de regering veel actiever met subsidies en kortingen. Ook het aantal laadpunten is het hoogste in Europa wat het elektrisch rijden stukken eenvoudiger maakt. Het marktaandeel van de elektrische wagen lag daar in 2020 dan ook op 20,3 procent, met maar liefst 58.000 oplaadpunten. Het Belgische netwerk met 7.400 laadpunten is niet dekkend en dat is een enorme drempel voor volledig elektrisch rijden. Dit verklaart ook de populariteit van hybrides, waarmee de Belg wél groen kan rijden, maar niet het risico heeft dat na een winterwandeling op de Hoge Venen er terug naar huis gewandeld moet worden omdat de laadpaal defect / niet aanwezig / overbezet was.

En de zelfrijdende auto, daar horen we niets meer van? Uber heeft zelfs de complete afdeling gesloten die werkte aan de ontwikkeling van de zelfrijdende auto: te duur, te lastig en verlies in het geloof dat dit op korte termijn een haalbare kaart is die zichzelf terugbetaalt. Het grote nieuws voor autonoom rijden komt van het Duitse ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur met nieuwe wetten die van Duitsland het eerste land ter wereld maken dat autonoom rijden van niveau 4 reguleert (immers, als de wet het niet toestaat, zal een fabrikant geen autonome wagens produceren). Er zijn verschillende definities van de verschillende niveaus van autonoom rijden. De meesten zijn het erover eens dat niveau 1 basisfuncties voor bestuurdersondersteuning bevat, en dat er in totaal 5 of 6 niveaus zijn. Volgens de Duitse aankondiging omvat de autonomie van niveau 4 de mogelijkheid om te navigeren, sturen, accelereren en remmen zonder de aanwezigheid van een bestuurder. De Duitse regering streeft ernaar de wetten in 2022 in werking te laten treden, dus we verwachten pas nieuws rond autonoom rijden op zijn vroegst rond die tijd.


Tot slot

Het kan erop lijken dat de technologische ontwikkelingen platvallen. Tegenvallende verkoopcijfers, minder geld te besteden, minder volk op de vloer aan het werk. Toch is het tegendeel waar want 2020 is een eye opener geworden voor auto-industrie én consument. De autofabrikanten gingen terug naar de tekentafel en er werd gekeken naar nieuwe technologieën en oplossingen voor de bestaande uitdagingen. Dat schept een perspectief dat veel rooskleuriger is. Er is veel tijd nodig om terug te keren naar een maatschappij zonder coronamaatregelen, angst en een economische druk die eigenlijk niet gedragen kan worden. Het jaar 2020 was een rampjaar voor de auto-industrie, de consument en de economie, maar het is tevens het jaar geweest waarin veel mensen besloten hebben dat het anders moet. Zo zijn er volgens de Europese milieufederatie Transport & Environment tegen eind 2021 maar liefst 92 volledig elektrische modellen te koop. Dit geeft aan dat de auto-industrie volop bezig is een nieuwe route uit te stippelen!

Hier lees je het volledige artikel.