Jongeren en mobiliteit: dé jongere bestaat niet

10.06.2016

'Jongeren en mobiliteit' is een recente Nederlandse studie door Goudappel Coffeng (mobiliteitsexpert) en YoungWorks (doelgroepspecialist) voor een aantal Nederlandse overheidspartijen. Een aantal van de resultaten van de studie zijn ook voor Vlaanderen van toepassing én belangrijk om deze doelgroep te benaderen.

Minder mobiliteit

Een belangrijke vaststelling is dat de totale mobiliteit van jongeren in Nederland afneemt (-20% op 15 jaar). Daarvoor zijn heel wat oorzaken. Ten eerste zijn er gewoon minder jongeren: het aandeel van jongeren in de totale bevolking neemt af, maar demografen schatten in dat in de komende jaren het aantal jongeren in absolute aantallen ook gaat afnemen. Een tweede vaststelling is dat steeds meer van die jongeren in de stad wonen (en dat het platteland sterk veroudert). De jongeren in de stad legt minder kilometers af dan een jongere op het platteland. Een derde vaststelling is dat jongeren steeds later aan het werk gaan doordat ze langer studeren, maar ook door een hoge jeugdwerkloosheid. Hierdoor verplaatsen ze zich minder (ver).  Een laatste vaststelling is dat de opkomst van internet en social media ook een invloed hebben: wie veel op de computer zit, besteedt minder tijd aan (auto)mobiliteit. 

Jongeren en mobiliteit

Dé jongere bestaat niet

Jongeren zijn heel pragmatisch in de mobiliteitskeuze die ze maken, ze kiezen op basis van reistijd, kosten en gemak. Daarnaast spelen ook andere waarden een rol: aandacht voor veiligheid, status/uiterlijk, persoonlijke ruimte en comfort, voorkeur voor samen reizen en milieubewustzijn. Er is een groot verschil van jongere tot jongere welke waarden dominant zijn. Op basis hiervan kwamen de onderzoekers tot een segmentering van 5 types jongeren (15 tot 24 jaar):

1. De statusgerichte levensgenieter (28%) is zeer positief tegenover autorijden en reist graag samen. Snelheid is soms belangrijker dan veiligheid. Openbaar vervoer wordt vermeden, dat biedt weinig persoonlijke ruimte. Deze jongere houdt weinig rekening met milieuvriendelijkheid van de keuze.

2. De onbevangen verkeersdeelnemer (14%) heeft geen uitgesproken mening, zolang de bestemming maar bereikt wordt. Veiligheid of milieubewustzijn speelt geen belangrijke rol. Uiterlijk en imago dan weer wel.

3. De behoedzame soloreiziger (26%) reist liever alleen. Onafhankelijkheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke waarden en daarom kiezen ze vaak voor de auto.

4. Pragmatische bewegers (21%) reizen graag in gezelschap en het liefst op de fiets, want ze bewegen graag. Openbaar vervoer vermijden ze omdat het stressvol is. Uiterlijk en image zijn niet belangrijk, als ze er maar geraken. Snelheid is belangrijker dan veiligheid. Ze staan open voor milieuvriendelijke oplossingen. Ze wonen vaak in de stad.

5. Onafhankelijke idealisten (11%) zijn vooral milieubewust. Ze kiezen voor het meeste duurzame vervoermiddel, ook al vraagt het extra inspanning. Ze vermijden de auto.