Ruimte geven aan de fiets

21.03.2024

Mobiel 21 en Fietsberaad Vlaanderen werken aan een samenleving die fietsers ruimte geeft en waar de fiets voor iedereen een toegankelijk, eenvoudig - en gewoon ook het leukste - vervoermiddel is. In deze sessie geven ze inspiratie voor een doordacht lokaal fietsbeleid.

Eerst beantwoordt Sanne Vanderstraeten (Mobiel 21) de vraag: wie is ‘de fietser’? Via onderzoek laat ze bovendien zien waar die fietsers dagelijks (figuurlijk) tegenop botsen, en gaat ze dieper in op drie onderzoeksmethodes die interessant zijn op lokaal niveau. In het tweede deel stelt  Peter Vansevenant (Fietsberaad Vlaanderen) de Quick Scan 2.0 voor, een laagdrempelige zelfevaluatievragenlijst voor lokale besturen. Wout Baert (Fietsberaad Vlaanderen) sluit deze sessie interactief af met concrete beleidsaanbevelingen voor de toekomstige bestuursperiode op lokaal niveau. 
 

Sanne Vanderstraeten

Sanne Vanderstraeten betrekt als Projectmedewerker Burgerparticipatie bij Mobiel 21 actief burgers om lokaal mobiliteitsbeleid te verbeteren. Dat doet ze zowel via gemeentelijke participatietrajecten als innovatieve citizen science tools zoals Telraam. Ze is ook de stuwende kracht achter de Autovrije Zondag-campagne. Daarnaast werkt Sanne ook aan Europese projecten met een focus op fietsbeleid en matchmaking tussen beleidsmakers, mobiliteitsprofessionals en andere experts. City-to-city mentoring, netwerking, kennisuitwisseling en stakeholder engagement hebben voor haar geen geheimen meer. Sanne geeft regelmatig workshops en presentaties over de projecten waarin ze betrokken is en over thema's als burgerparticipatie en burgerwetenschap. In 2023 gaf ze daarover een lezing aan de Summer School van Universiteit Antwerpen. Verder sprak ze op de Studiedag Zorgzame Mobiliteit van AR-TUR, Velo-city, de Aarhus Citizen Science Conference, verschillende CIVITAS-evenementen, POLIS, ECOMM en het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Wout Baert

Wout Baert heeft een Master in Politieke en Sociale Wetenschappen (1997, Universiteit Antwerpen) en een Master in Public Management (2005, Universiteit Antwerpen). Hij werkte als adviseur voor lokale en provinciale besturen en Vlaamse overheid, in de vakgebieden ruimtelijke ordening, duurzame mobiliteitsplanning en strategische stadsontwikkeling. Sinds 2014 leidt hij Fietsberaad Vlaanderen, een kenniscentrum rond fietsbeleid dat met onderzoek en praktijkgerichte kennis overheden ondersteunt.

Peter Vansevenant

Peter Vansevenant (°1957) is geograaf en werkte gedurende 15 jaar voor de VZW Langzaam Verkeer (later opgesplitst in Mobiel 21 en Vectris). Daarna was hij 24 jaar actief voor de stad Gent, eerst in de toenmalige Dienst Mobiliteit (waarvan hij 10 jaar directeur was) en daarna in het Mobiliteitsbedrijf. Als gepensioneerde werkt hij nog als deeltijds vrijwilliger voor het Fietsberaad Vlaanderen.