Verslag vorming "Hoe kunnen gezondheidsclaims de transitie naar duurzame mobiliteit versterken?"

28.06.2016

Op 28 juni kwamen een twintigtal deelnemers (gezondheidswerkers en ruimtelijke planners, maar ook uit het jeugdwerk en het sport-, mobiliteits- of jeugdveld) bijeen in de Antwerpse Buurtsporthal Parkloods in Park Spoor Noord. We werden door Dr. Bruno Reynders van het AZ Turnhout verrast met heel wat boude uitspraken die niks aan de verbeelding overlieten:

  • Gebrek aan lichaamsbeweging is wereldwijd zowat de belangrijkste doodsoorzaak.
  • Bewegen, bewegen, bewegen, hoe meer, hoe beter! En hoe vroeger (van kindsbeen af), hoe beter!
  • Werkgevers: investeren in fietsende werknemers loont.
  • Elke vorm van bewegen is goed, niet alleen fysiek, maar ook de psychische én sociale impact van bewegen is groot.
  • De overgang naar andere verplaatsingen (minder met de auto) heeft als positief bij-effect dat er minder lawaai in de omgeving wordt geproduceerd. Lawaai geeft constante storing en is een onuitputtelijke bron van stress.
  • In je auto adem je evenveel fijn stof in als buiten: dus stap of trap, want dat levert nog het voordeel op van bewegen.

 PRESENTATIE Dr. Reynders

Veerle Van Holle van de Vakgroep Sport & Bewegen van UGent nam ons mee in het verhaal van walkability van de omgeving en hoe belangrijk dat is om mensen meer aan het stappen te krijgen. Alle leeftijdscategorieën hebben daarbij eigen wensen en verzuchtingen, maar die zijn niet persé tegenstrijdig. Wat uit het onderzoek van Veerle Van Holle en haar collega’s wel sterk naar voren komt is het belang van de diversiteit in landgebruik, de residentiële dichtheid en de connectiviteit van het stratennetwerk. Op macroniveau zitten we met heel wat problemen: we zitten nu eenmaal met de inrichting van onze ruimte zoals ze jaren geleden bedacht en gepland werd. Lintbebouwing, industriezones waar geen vermening van landgebruik en functies is, de afzwakking van (dorps)kernen, … Daar ligt voor ruimtelijke planners en gemeentes een grote uitdaging. Op micro-niveau zijn echter wel heel wat ingrepen mogelijk: meer groen, meer vermenging van functies, meer doorgangen voor zachte weggebruikers, meer ruimte voor zachte weggebruikers, … Die kunnen we stimuleren vanuit verschillende hoeken en werkdomeinen. Naar analogie kunnen omgeving ook meer of minder bikeable zijn.

PRESENTATIE Veerle Van Holle

Interessant was bovendien achteraf de discussie over het al of niet scheiden van de diverse stromen weggebruikers. Net het mengen van fietsers op de rijbaan met auto’s kan zorgen voor minder en trager autoverkeer. Net het mengen van fietsers met voetgangers kan zorgen voor tragere fietsers op een trage weg.

Heel wat mensen kwamen tevoet en met de fiets vanaf Centraal Station. De 30 minuten beweegnorm werd alvast gehaald voor onze deelnemers, zeker door diegenen die samen verder discussieerden tijdens “a walk in the park in the sunshine”.

Deze vorming maakt deel uit van een tweeluik. Deel 2 van deze vormingscyclus, Gezond leven en duurzame mobiliteit: samen in vervoering, gaat door op dinsdag 18 oktober (o.v.). Hou onze website in de gaten voor details en inschrijven...