Wegenvignet Oostenrijk

14.06.2019

In Oostenrijk heb je  een geldig Autobahn-vignet nodig op snelwegen (A-wegen) en autowegen (S-wegen). Dat vignet is digitaal beschikbaar. Daarenboven is er een bijkomende tolheffing op diverse wegen. Een vignet voor 1 jaar kost 89,20 euro. Voor voertuigen boven de 3,5 ton gelden andere tarieven.

Wegenvignet Oostenrijk

Een dergelijk vignet heeft een aantal nadelen. Eerst en vooral betaal je een vast bedrag ongeacht hoeveel kilometer je aflegt. Hoe meer kilometer je rijdt, hoe lager de kilometerprijs. Zo zet je mensen dus eigenlijk aan zo veel mogelijk kilometer te rijden en het vignet ‘optimaal’ te gebruiken.
Een tweede nadeel is dat de overheid niet differentieert. Een vervuilende auto betaalt evenveel als een elektrische auto. Het vignet ontmoedigt ook niet om tijdens de spits of op filegevoelige wegen te rijden. In een land met een zeer fijnmazig wegennet zoals België zou het vignet dat enkel op een aantal wegen van toepassing is, kunnen leiden tot sluipverkeer. 

Het voornaamste voordeel van een dergelijk vignet is dat de overheid inkomsten krijgt door buitenlandse automobilisten, ook al passeren ze enkel door het land.