Lerend netwerk 'ons buurtpunt'

13.03.2020

Via dit lerend netwerk ondersteunen we lokale actoren heel direct om een eigen actieplan uit te tekenen dat alle kansen in zich draagt voor een effectieve realisatie. We organiseren 4 interactieve werksessies waarbij deze trekkers hun eigen buurtpunt concreet uitwerken. We reiken hiervoor de volgende handvaten aan:

  • verschillende stappen en aspecten die bij de oprichting en invulling van een buurtpunt komen kijken
  • specifieke knowhow in functie van de noden van de lokale actoren: juridische aspecten, verschillende (participatieve) methodieken om lokaal partners en inwoners te betrekken
  • drempels en succesfactoren, gebracht door inspirerende praktijkgetuigenissen 

Bijeenkomst 1: Participatie en communicatie 6 juni 2019

In een eerste bijeenkomst lichten we de verschillende dossiers en de resultaten uit het vooronderzoek toe.  Aan de hand van een interactieve werksessie buigen we ons over twee thema’s: participatie en communicatie

Bijeenkomst 2: Invulling en opstart, 24 september 2019

Tijdens deze tweede gaan we dieper in hoe we de (lokale) samenwerking kunnen vormgeven en concretiseren en laten inspirerende verhalen uit het netwerk, van ervaringsdeskundigen en experts aan het woord. (vb Repair café, Mobipunt, farmcafé, Dorv, Buurderij,...)

Bijeenkomst 3: Juridisch en financieel kade r, 22 oktober 2019

Tijdens deze derde bijeenkomst focussen we op de juridische en financiële kant van de zaak. We overlopen de verschillende mogelijkheden en koppelen deze terug naar de concrete cases van de leden van het lerend netwerk.

Bijeenkomst 4: kansen, 17 december 2019

Tijdens de vierde en laatste bijeenkomst beantwoordde een panel van experts de meest prangende vragen/behoeften beantwoorden. 

 

Aan de oprichting van het lerend netwerk ging een inspiratiedag vooraf. Hier vind je foto's van deze allereerste inspiratiedag

Op 10 maart 2020 bundelden we de geleerde lessen uit het lerend netwerk op de studiedag 'ons buurtpunt' in Leuven.

 

buurtpuntnetwerk