2 | Verschuiven

Verschuiven is de tweede van onze 3 V's voor duurzame mobiliteit.

We streven naar een verschuiving van de auto naar meer duurzame vervoermiddelen.

Het STOP-principe is de leidraad voor het realiseren van die modal shift in het personenvervoer. Stappers, trappers, openbaar en gemeenschappelijk personenvervoer zijn, in die volgorde, de te verkiezen vormen van verplaatsing om tot een duurzame mobiliteit te komen.

Ook het beleid dient deze vormen van mobiliteit maximaal te ondersteunen om tot een duurzame mobiliteit te komen.