Goede praktijk: Fietsambassade

21.12.2017
Lokale bereikbaarheid

Op 1 juli 2017 gaat de Stad Gent van start met ‘De Fietsambassade Gent’. Het stadsbestuur wil fietsgerichte partnerschappen als vzw studentENmobiliteit (SEM) en vzw Max Mobiel bundelen in één herkenbare organisatie voor fietsdienstverlening. En het gaat verder dan dat: het nieuwe EVA (Extern Verzelfstandigd Agentschap) heeft de ambitie om te fungeren als contactpunt voor alle vragen en info over het gebruik van de fiets in Gent.
Deze organisatie wil ook nieuwe kwalitatieve initiatieven aanmoedigen die het gebruik van de fiets in Gent stimuleert. ‘De Fietsambassade Gent’ wil dat doen op een inclusieve manier, met aandacht voor sociale economie.

 

Download deze inspiratiefiche

 

Meer weten:

fietsambassade

Stad Gent zal alle fietsgerichte diensten die onder haar bevoegdheid vallen bundelen in één VZW: De Fietsambassade. Deze zorgt onder meer voor verhuur, herstellingen, markering … van fietsen. Maar ook bijvoorbeeld voor het ophalen van fietswrakken aan openbare stallingen,
Het nieuwe agentschap zal het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent stimuleren via een toegankelijke dienstverlening.
Het nieuwe EVA De Fietsambassade Gent (Extern Verzelfstandigd Agentschap) bundelt alle fietsgerichte partnerschappen als het Fietsendepot van de Stad Gent, vzw StudentEnMobiliteit (SEM) en een deel van vzw Max Mobiel in één herkenbare organisatie voor fietsdienstverlening. Bovendien zal De Fietsambassade nieuwe, kwalitatieve initiatieven aanmoedigen die het gebruik van de fiets in Gent stimuleren. Dat gebeurt op een inclusieve manier, met aandacht voor sociale economie.
In die context streeft de Stad Gent naar een geïntegreerde samenwerking tussen de eigen diensten, de vzw SEM en een deel van de vzw Max Mobiel. Dat zijn twee organisch gegroeide initiatieven die elk voor specifieke doelgroepen in Gent fietsactiviteiten vervullen.


Contact


De Fietsambassade Gent – www.defietsambassade.gent – 09/2667700 (diverse locaties)

 

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: