Goede praktijk: Gids elektrisch rijden voor lokale overheden

21.12.2017
Lokale bereikbaarheid

Het valt aan te bevelen dat elke gemeente een beleid uitwerkt rond elektrisch rijden, met een keuze voor een bepaalde rol. Door het uitwerken van een beleid en hierover te communiceren zijn de inwoners, bedrijven en marktpartijen op de hoogte van de keuzes die de stad of gemeente maakt. De betrokken actoren zijn dan in elk geval voldoende geïnformeerd.

 

Download deze inspiratiefiche

 

Meer weten

gids elektrisch rijden

De gids wil gemeenten informeren, inspireren en activeren om aan de slag te gaan met elektrisch rijden. Het eerste deel bevat algemene basisinformatie over elektrisch rijden en de toepasselijke wetgeving. Deel twee geeft aan hoe je elektrische mobiliteit in de gemeente in de praktijk kunt brengen. Tot slot komen inspirerende ideeën, voorbeeldprojecten en praktijkvoorbeelden van andere gemeenten aan bod.
Van alle wagens die eind september 2016 op onze Vlaamse wegen reden, waren er ongeveer 6.800 elektrisch. Dat is niet veel. Toch merken we dat de elektrische wagen aan belangstelling wint. Het zijn al lang niet meer de rijdende sardienenblikken van weleer die alleen in een zone 30 een snelheidsbekeuring konden oplopen. Het aanzien dat de rockster-ondernemers van Silicon Valley genieten is daar evenmin vreemd aan. Natuurlijk gaat het over meer dan alleen het uitzicht of imago van de wagen.

Een elektrische wagen is in de eerste plaats milieuvriendelijk: geen lokale uitstoot, geen roetdeeltjes en minder fijn stof. Wie er een kaart van Europa met fijn stof-emissies bij neemt, ziet in het hart ervan één grote zwarte vlek: Vlaanderen. Reden genoeg voor de Vlaamse Regering om de verkeersfiscaliteit vorig jaar te hervormen naar een systeem met duidelijke keuzes op basis van heldere parameters. Wie vanaf begin 2016 voor een vervuilende dieselwagen koos, betaalt meer. Wie voor een zuinige benzinewagen koos, betaalt minder. Wie voor CNG, waterstof, plug-in hybride of elektrisch koos, betaalt helemaal niets.

 

Contact:

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
[email protected]
02 553 80 11

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: