Mobility as a Service (MaaS) is een nieuwe schakel in de vervoersketen

27.06.2018
Verschuiven

Mobility as a Service (MaaS) is een nieuwe schakel in de vervoersketen. MaaS biedt een platform aan bovenop de operatoren om verschillende vervoerswijzen gebundeld aan de klant aan te bieden. Het wordt wel eens de Netflix van de mobiliteit genoemd. De globale omzet in 2030 wordt geschat op 12 biljoen dollar. ABI Research schat MaaS gigantisch in. Voor anderen is MaaS een hype.

Taxistop kijkt optimistisch naar de evolutie van MaaS en ziet veel potentieel om een modal shift te genereren. Mobility as a Service verlaagt de drempel om vaker voor andere vervoerswijzen te kiezen. Om dit potentieel te bereiken zijn volgende beleidsmaatregelen noodzakelijk:

  1. Creëer een regionaal en nationaal beleid rond connectiviteit van vervoersaanbieders
  2. Breng in kaart hoe nieuwe financiële stromen kunnen onstaan in een nieuw vervoerslandschap. Creëer een nieuwe balans om lusten en lasten te verdelen voor een sterk kwalitatief en duurzaam vervoersaanbod in Vlaanderen.
  3. MaaS is slechts MaaS. Investeer in het onderliggend aanbod van duurzaam vervoer.
  4. MaaS bestaat niet enkel online. Mobipunten zijn een offline versie. Connecteer het online en offline aanbod voor een totaaloplossing voor de eingebruiker.
  5. Zet via derdebetalerssystemen en pilootprojecten in op inclusie. MaaS heeft zo het potentieel om een erg brede doelgroep te bereiken.

 

Memorandum Taxistop: Meer Efficiënte MObiliteit

Meer weten over dit speerpunt