Zaventem

08.01.2018

De problematiek rond schoolomgevingen is alom bekend: veel ouders brengen hun kinderen naar school met de wagen. Daardoor wordt de schoolomgeving een onveilige plek, met als gevolg dat ook andere ouders hun kinderen niet meer met de fiets of te voet naar school willen sturen. Zo wordt het nóg drukker en nóg onveiliger, waardoor er nóg minder fietsers en wandelaars toekomen.

Samen met de buurtbewoners, lokale verenigingen, scholen en handelaars werd nagedacht over slimme mobiliteitsoplossingen. Het idee om te werken rond veilige schoolroutes en een veilige schoolomgeving komt oorspronkelijk van het Zaventemse Klimaatteam 

Op woensdag 26 april vond de eerste cocreatiesessie plaats (verslag 26 april), op 18 mei de tweede cocreatiesessie (verslag 18 mei). 

Projectzone

Zaventem (projectzone in de driehoek Hoogstraat-Parklaan-Spoorwegstraat): enkele veilige fiets- en wandelroutes die vertrekken uit woonwijken tot aan enkele schoolomgevingen in Zaventem. Ook de woonwijken zelf én de schoolomgevingen behoren tot de projectzone. 

LaMA Zaventem