Onderzoeksvoorstel vervoersarmoede

06.05.2021

Afgelopen maanden heeft het Netwerk Duurzame Mobiliteit (met een aantal leden) samengewerkt met de universiteit UGent, UAntwerpen en VUB rond het thema 'vervoersarmoede'. Deze universiteiten zijn nu bezig met het opstellen van een onderzoeksvoorstel (FWO/SBO) en in dit proces willen ze lokale overheden en middenveld betrekken. Vanuit het Netwerk Duurzame Mobiliteit zullen we dit zeker verder opvolgen en ondersteunen.

Naast het bevragen van de noden en vragen rond mobiliteit en vervoersarmoede, willen ze ook polsen om mee te denken over de inhoud van het project. De deadline voor indienen van het project is oktober 2021. Daarom willen ze enkele bilaterale gesprekken opzetten met belangrijke stakeholders. Het uiteindelijke doel van deze gesprekken is drieledig:

  • de stakeholders betrekken in de opzet van ons project en communiceren over onze intenties
  • de stakeholders bevragen naar hun ervaringen, noden en vragen mbt het thema vervoersarmoede
  • de stakeholders engageren in het project (in de vorm van een letter of support)

De gesprekken zullen 30-60 minuten duren, op basis van een semi-gestructureerd interview op basis van enkele kernvragen. Ze vinden bij voorkeur in juni 2021 plaats en zullen on line verlopen. Interesse? Neem contact op met Koos Fransen (VUB/UGent - [email protected]

Draft onderzoeksvoorstel