Supporters willen meer en beter openbaar vervoer

30.04.2015

Een groot aantal middenveldorganisaties (waaronder ABVV, ACLVB, ACV, Beweging.net, Climaxi, Hart boven Hard, Links ecologisch forum, OKRA, S-plus, Trage Wegen, TreinTramBus, Verkeersplatform Klein-Brabant/Vaartland, Vlaamse Jeugdraad, Vlaamse Ouderenraad, Welzijnszorg en Netwerk Duurzame Mobiliteit) doen een oproep aan de politieke overheid voor meer en beter openbaar vervoer voor de Vlaamse burgers!

We betreuren de besparingen in het openbaar vervoer waardoor het schrappen van diensten burgers treft die rekenen op het openbaar vervoer om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het betreft hier ouderen, jongeren, zieken, werkenden, werkzoekenden, studenten, gezinnen met of zonder auto.

In de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken stelt Minister Weyts dat de uitwerking van het concept ‘basisbereikbaarheid’ een kans biedt om het openbaar vervoer te herdenken.

Ter voorbereiding van dit maatschappelijk en politiek debat over de toekomst van ons openbaar vervoer hebben de supporters een visietekst geschreven. De supporters van het openbaar vervoer vragen alvast:

1.       Een grondige evaluatie van het decreet basismobiliteit.

2.       Een decretale regeling voor basisbereikbaarheid.

3.       Afdwingbare rechten voor de gebruikers.

4.       Een normering gebaseerd op de verschillende vervoersnoden en bereikbaarheid van bepaalde bestemmingen.

5.       Een participatietraject: alle stakeholders moeten betrokken worden.

6.       De regierol voor De Lijn als mobiliteitsmanager.

Als verdedigers van een goed uitgebouwd openbaar vervoer willen de supporters mee nadenken over de toekomstige invulling van ons openbaar vervoer in gans Vlaanderen. De supporters hebben de kans om op 30 april (vanaf 14u) hun stem te laten horen tijdens een hoorzitting van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement.

Een delegatie van supporters zal vanaf 14u aanwezig zijn bij het Vlaams Parlement. Op dezelfde dag zullen in drie provincies – West-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen – ludieke acties worden gevoerd om de vraag naar meer en beter openbaar vervoer kracht bij te zetten.

Visietekst basisbereikbaarheid