Verplaatsingsgedrag Vlamingen: auto blijft dominant in OVG 5.4, fiets nog nooit zo populair

19.03.2020

Wat is het Onderzoek VerplaatsingsGedrag of OVG?

Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek VerplaatsingsGedrag of OVG genoemd. In dit onderzoek worden een aantal mobiliteitskenmerken van gezinnen en personen bestudeerd.
De focus ligt op het zo goed mogelijk in kaart brengen van het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Daarom worden de deelnemende respondenten bevraagd over diverse verplaatsingsgerelateerde aspecten zoals: kenmerken van de persoon die zich verplaatst, wanneer, waarom, van waar, naar waar, waarmee, hoelang en hoe ver iemand zich verplaatst.
Het veldwerk van OVG 5.4 heeft plaatsgevonden van midden januari 2018 tot midden januari 2019. Het onderzoek werd gepubliceerd op 18 maart 2020. 

OVG

Bron: departement MOW

Alle rapporten zijn downloadbaar op de website van de Vlaamse Overheid. Voor het OVG5.4 vulden 1.623 Vlamingen (ouder dan 6 jaar) de bevraging in. 383 daarvan verplaatsten zich niet, dat is ongeveer een kwart van de Vlamingen (23,72%). 

Onze analyse

Het OVG levert een schat aan informatie voor wie met mobiliteit bezig is. Wij maken onze eigen analyses op basis van de gegevens, die je kan nalezen in de artikels per thema. In de loop van maart en april 2020 vullen we dit aan.