Verover de Ruimte: brede alliantie vraagt meer ruimte voor voetgangers en fietsers

18.08.2020
Logo verover de ruimte

We kampen momenteel met een ongeziene gezondheidscrisis. Om die het hoofd te bieden blijven we allemaal in ons kot, we werken thuis, houden afstand en nemen de nodige voorzorgsmaatregelen. Als we uit ons kot komen, gaan we wandelen, joggen of fietsen.

En het valt op: de onderbenutte straten zijn breed, maar op de stoep of op het fietspad is het soms vechten om plaats. Anderhalve meters respecteren is niet altijd zo gemakkelijk. Als er ooit een moment was om onze open­bare ruimte slim en eerlijk te herverde­len, dan is het nu. Het is belangrijk voor onze gezondheid! Iedereen verkent de eigen buurt. Er zijn parken, natuurgebieden, trage wegen, …

Maar er is meer ruimte nodig. Dat is nu wel heel duidelijk. Deze ongeziene tijden drukken ons met de neus op de feiten. We willen een herverdeling van de openbare ruimte….

Met het platform 'Verover de Ruimte’, een brede alliantie van middenveldorganisaties, (lokale) actiegroepen en academische actoren bundelen we de krachten en roepen we op om samen de publieke ruimte kwaliteitsvol her in te richten.

Ben je ook trots op jouw stad of gemeente, maar zou je in de buurt toch graag iets meer plaats krijgen om veilig te fietsen, wandelen, spelen of sporten? Droom je van een plekje dicht bij huis waar je even op adem kan komen? Of vind je dat jouw straat of buurt iets groener en minder grijs kan? Laat het ons weten via het online formulier en verover mee de ruimte!

Dien hier jouw idee in voor de herinrichting van een stukje openbare ruimte

Tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september overhandigen we alle voorstellen aan de lokale besturen zodat we samen met jouw stad of gemeente werk kunnen maken van een (be)leefbare openbare ruimte op mensenmaat.

We willen:

  • Gezonde ruimte voor iedereen,  meer beweeg- en speelruimte in gezonde lucht, met ruimte om te ademen
  • Publieke ruimte iedereen: meer bewegingsvrijheid voor voetgangers en fietsers in plaats van exclusief ruimtebeslag voor autoverplaatsingen en parkeren, in het bijzonder in dichtbewoonde buurten 
  • Verkeersruimte om zoveel mogelijk mensen veilig te vervoeren (anderhalvemeteren + verkeersveilig - géén overdreven snelheden) De focus ligt op mensen, niet op voertuigen
  • Actieve ruimte voor iedereen, plaats om te sporten, fietsen, bewegen 
  • Groene en aantrekkelijke ruimte voor iedereen: buitenruimte met stads- en straatgroen dat rust brengt, in het bijzonder voor wie daar ‘in zijn kot’ geen gelegenheid voor heeft 

Het evenwicht op straat is de afgelopen weken verschoven: het autoverkeer is sterk afgenomen, terwijl mensen meer wandelen en fietsen in hun buurt. De luchtkwaliteit verbetert zienderogen. De publieke ruimte heeft zich niet aangepast aan dat nieuwe evenwicht: mensen verdringen zich op smalle voetpaden of in het schaarse (stads)groen. Daarbij komt het verminderde aanbod openbaar vervoer als extra uitdaging. Dit zal zorgen voor meer autoverplaatsingen en dus de wens om méér ruimte aan het autoverkeer toe te wijzen. Voor een veilige exit uit de coronacrisis zijn maatregelen noodzakelijk en het slim herverdelen van de publieke ruimte is daar een van...

Een brede alliantie

Verover de Ruimte is een initiatief van een brede alliantie organisaties, belangenverenigingen, experts en academici, onder andere mobiliteitsdeskundige Kris Peeters, mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (Universiteit Antwerpen), Kobe Boussauw (Vrije Universiteit Brussel)...