Goede praktijk: Dorpspunt in Beveren

21.06.2019
Lokale bereikbaarheid

'Dorpspunt in Beveren' is een voorbeeld van een buurtpunt, een plek waar inwoners uit het dorp elkaar kunnen ontmoeten en diensten terugvinden die uit het plattelandsdorp waren verdwenen.

Bewoners vonden een bondgenoot in De Lovie, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Het 'Dorpspunt' is het platform voor heel wat nieuwe initiatieven en wordt uitgebaat door personen met een verstandelijke handicap, met dagondersteuning van De Lovie.

Het doel is om mobiliteit te vergemakkelijken, een korte keten te realiseren tussen producent en consument en concrete diensten zoals het afhalen van pakjes op te zetten.

Download de Inspiratiefiche

Volg hier het lerend netwerk 'ons buurtpunt' op de voet!

 

Meer over het project in Beveren:

Dit project is ontstaan naar aanleiding van het Service Design Traject Vervoersarmoede in de Westhoek (2015).

In dit participatieve onderzoekstraject stelde men vast dat burgers zich in deze landelijke regio continu moeten verplaatsen om aan hun basisbehoeften te voldoen. Want heel wat sociale en economische dienstverlening is op vandaag weggetrokken richting de meer stedelijke kernen van de Westhoek.

Voor inwoners die niet (meer) beschikken over een eigen wagen en dus afhankelijk zijn van alternatieven (bv. openbaar vervoer, vrijwilligersvervoer) vormt dit een groot probleem. De burgers zelf zien hiervoor een oplossing door de introductie van Dorpspunten in de landelijke dorpen van de Westhoek met daarbinnen 3 componenten: mobiliteitshub, sociale functie en dienstverleningsfunctie.

De Lovie vzw (organisatie ter ondersteuning van mensen met een beperking) is steeds op zoek naar nieuwe activiteiten voor de eigen cliënten, zodat zij een dagbesteding op maat kunnen genieten. De Lovie ziet in bovenstaand concept, een innovatieve mogelijkheid om dagbesteding voor hun cliënten uit te bouwen in de vorm van dienstverlening ten behoeve van de inwoners van een dorp. Met andere woorden: zij willen hun cliënten inschakelen in de uitbating van zo’n Dorpspunt. Yellow Window (Alain Denis) is hierbij een belangrijke partner die helpt bij de coaching.

De activiteiten die een marge genereren buiten de normale activiteit van De Lovie worden bekeken. Ze werken de component ‘mobiliteitshub’ van het Dorpspunt uit. Ook brengen ze het businessmodel in kaart en de haalbaarheid op lange termijn. Er worden linken gelegd met andere Dorpspunten (logisitiek, aankoop, concepten, goede praktijken, …). Als laatste staan ze bij voor de Marketing (positionering, imago, communicatie, product en dienstenportfolio, prijszetting, …)

 

Contact:

Dorpspunt in Beveren, Roesbruggestraat 20, 8691 Beveren aan de IJzer


De Lovie vzw,  Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge
057 334 965
[email protected]  
www.facebook.com/deloviepoperinge 
[email protected] 

 

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: