Goede praktijk: Groene functionele belevingstrajecten

21.12.2017

Het doel is aangename, veilige en waar mogelijk losliggende trajecten verwezenlijken, gekoppeld aan groenblauwe netwerken, waarbij deze routes de belevingswaarde van de gebruiker verhogen. Er moet daarbij vooral gekeken worden naar de ruimtelijke inpassing en naar een goede verbinding van trajecten, die worden opgebouwd vanuit een fietsers- en voetgangerslogica. De focus ligt op op functionele routes, veeleer dan op recreatie. Deze routes worden in de eerste plaats
gezocht in een straal van een aantal kilometer rondom scholen en van de stations naar het centrum en naar tewerkstellingspolen.

 

Download deze inspiratiefiche

 

Meer weten:

belevingstrajecten

Het plan omvat groene en blauwe plekken in en rond de woon- en werkkernen, zoals parken, speeltuinen, bossen en waterwegen.
De trajecten worden uitgebreid en onderling met elkaar verbinden tot een netwerk van fiets- en wandelwegen. De bedoeling is dat je de stad of het dorp kan doorkruisen via groene corridors, die geïntegreerd zijn in het bestaande landschap. In eerste instantie verbinden deze trajecten functionele attractiepolen zoals schoolomgevingen, (stads-)centra, tewerkstellingspolen en stations. Op deze manier willen we voor stappers en trappers van het ‘onderweg zijn’ een positievere ervaring maken die de concurrentie aangaat met (de ervaring tijdens) het autorijden. Bovendien willen we op deze wijze functionele trajecten creëren die veilig zijn en
mensen stimuleren om gezond en duurzaam te leven.
Dit groenblauw netwerk moet voldoende robuust zijn, zoveel mogelijk voldoen aan de visie van ecologisch beheer en noodzakelijke ecosysteemdiensten leveren. Missing links moeten in kaart worden gebracht en aangepakt.
Er wordt ingespeeld op de eigenheden van iedere gemeente (erfgoed, groenstructuren, landschap…). Indien een gemeente bijvoorbeeld over waterlopen beschikt, kunnen deze worden ingezet om dergelijke routes te realiseren door fietsverbindingen te voorzien langs de oevers.


Contact


JASPERINA DEFORCE (Departement Omgeving)
VZW Trage wegen
Arcadis
Infopunt Publieke Ruimte

 

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: