Goede praktijk: Verbindingsweefsel

21.12.2017
Lokale bereikbaarheid

Stad Gent maakt werk van een ‘Verbindingsweefsel in Gent’. De Stad Gent zet hierbij stappen om straten veiliger, speelser en aantrekkelijker te maken voor kinderen. Zo kunnen zij zich op een aangename en veilige manier verplaatsen in de stad. De handleiding bestaat uit verschillende delen. Er is aandacht voor de visie, de methodiek en het stappenplan. De handleiding geeft ook voorbeelden en inspiratie voor een kwalitatieve inrichting van veilige en speelse verbindingswegen.

Download deze inspiratiefiche

Meer weten:

verbindingsweefsel

Deze nieuwe handleiding is het vervolg op de ‘Handleiding Speelweefsel’, waarmee de Stad Gent in 2008 de (gedeelde) eerste prijs van de ‘Thuis in de Stad Prijs van de Vlaamse Overheid in de wacht sleepte. In de Handleiding Speelweefsel ligt de nadruk op formele speel- en ontmoetingsplekken in Gent. De Stad Gent zoomt nu verder in op de verbindingswegen tussen deze plekken.

De handleiding ‘Verbindingsweefsel in Gent’ werd opgemaakt door Fris in het Landschap samen met Kind en Samenleving. De handleiding kwam tot stand in samenwerking met andere diensten alsook met 3 scholen uit de Brugse Poort. Via een aangepaste methodiek werd aan de kinderen gevraagd hoe volgens hen een straat veilig, maar ook leuker kon worden gemaakt. Op basis van het verzameld materiaal en de resultaten van de inspraak van de kinderen wil de Stad Gent heel concreet tot uitvoering(splannen) komen van enkele straten waarbij de principes van het verbindingsweefsel toegepast worden. Hiervoor lanceert de Stad Gent een pilootproject in de Brugse Poort.

Contact

Kammerstraat 12
9000 Gent
09 269 81 10
[email protected]

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: