Kan je als lokale overheid de drempels rond deelmobiliteit verkleinen?

20.07.2022

In het kort

Deze sessie wordt opgebouwd rond een viertal mythes/feiten over deelmobiliteit waarop wordt ingezoomd met een theoretische bril (vanuit Europees, Nederlands en Vlaams onderzoek). De theorie wordt vervolgens uitgedaagd met enkele praktijktesten. Autodelen.net, met een brede expertise rond autodelen en twee voeten in de praktijk, verzorgt deze sessie, maar zal ook steden en gemeenten aan het woord laten om hun concrete ervaringen op het terrein te delen.

Sprekers

Moderator: Johannes Rodenbach, autodelen.net

Johannes Rodenbach

Johannes Rodenbach werkt sinds 2017 bij Autodelen.net, het netwerk voor autodelen en gedeelde mobiliteit in België. Als onderzoeks- en beleidsmedewerker adviseert hij lokale overheden bij de implementatie van autodelen en coördineert hij de taken van Autodelen.net binnen Europese projecten zoals ART-Forum en STARS.

NDM inspiratiedag22 03_Delen Johannes Rodenbach.pdf — Drempels voor autodelen

Lieven Janssens

Lieven Janssens is al meer dan 15 jaar burgemeester van de gemeente Vorselaar. Hij zet daar vooral in op een sterk welzijns- en duurzaamheidsbeleid. Het lokaal bestuur is gekend als een labo voor veel innovatie. Zo is het samenwerkingsverband Neteland één van de pilootregio’s in Vlaanderen. Lieven is daarnaast ook sinds 1999 als BAP (bijzonder academisch personeel) verbonden aan de Universiteit Antwerpen (politieke & sociale wetenschappen; bestuurskunde – vakgebied lokale besturen en bestuurskracht).

NDM inspiratiedag22 03_Delen Lieven Janssens.pdf — Autdodelen in Vorselaar

Mauranne Belmans

Mauranne Belmans werkt aan de stad Mechelen als projectcoördinator en mede-aanspreekpunt deelmobiliteit. De Europese projecten die ze coördineert voor de stad zijn MOBI-MIX en City Changer Cargo Bike (CCCB). MOBI-MIX streeft naar verbeterde implementatie van deelmobiliteit en MaaS om het gebruik van koolstofarm vervoer in steden te vergroten. CCCB richt zich op grootschalige introductie en toepassing van bakfietsen om de opname ervan te vergroten en te versnellen.

NDM inspiratiedag22 03_Delen Kris Hofmans.pdf — Autodelen in Mechelen

Anse

Anse Uyttersprot werkt sinds 11 jaar voor de directie ruimtelijke ontwikkeling voor de stad Leuven, sinds 2021 als deskundige mobiliteit.
Ze was van dichtbij betrokken bij de praktische uitrol van 42 mobipunten in Leuven in het kader van het Europees Interreg project eHubs.

NDM inspiratiedag22 03_Delen Anse Uyttersprot.pdf — Wegnemen drempels gebruik deelmobiliteit

Deze sessie maakte deel uit van onze Inspiratiedag 'Gedrag in verandering' op donderdag 22 september 2021 in Lamot, Mechelen. Wil je er volgend jaar bij zijn? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief! 

Terug naar het overzicht