De elektrische auto in Europa: stand van zaken

02.12.2020

Hoe staat het eigenlijk met elektrisch rijden in Europa? Gastblogger Richard De Jong maakte voor ons een samenvatting van zijn artikel op Oponeo.

Ooit werd de elektrische auto pionier binnen mobiliteit genoemd; de toekomst van het uitstootvrije autorijden. Tegenwoordig neemt het aantal volledig elektrische auto’s op het wegennet zo sterk toe dat de term pioniersrol al lang niet meer opgaat. De elektrische auto is op weg om de nieuwe norm te worden. Met de milieudoelen die gesteld zijn én de consument die zo weinig mogelijk wil betalen, is dat niet heel verrassend. Maar hoe gaat het nou eigenlijk met de elektrische auto in Europa? Wat wordt er gedaan om elektrisch rijden te bevorderen en hoe doen wij het eigenlijk in België?

Twee remmen op de opmars van de elektrische auto

De opmars van de elektrische auto werd in eerste instantie geremd door onwetendheid. Mensen wisten niet precies wat de mogelijkheden waren en of de elektrische auto daadwerkelijk door zou breken. Na de pioniersfase kwamen twee nieuwe problemen op de voorgrond. De range anxiety en de hoge aanschafprijs van de elektrische auto.
Deze twee factoren zouden voor veel consumenten een struikelblok blijken. Hoe zit het op dit moment met deze twee remmen op de doorstoot van het elektrisch rijden?

Range anxiety: de angst om niet van A naar B te komen

Met range anxiety wordt de angst bedoeld om de eindbestemming niet te kunnen halen, of niet meer thuis te komen. Niet zo vreemd, want in de aanvangsfase was de actieradius van de elektrische auto beperkt én waren er relatief weinig laadpalen.

 

heatmap laadpalen

Dat beeld is veranderd. Nieuwere elektrische auto’s hebben een veel grotere actieradius en het aantal laadpalen is flink toegenomen. Grappig feitje: in Noorwegen is het marktaandeel van de elektrische auto het grootst in Europa, maar qua dekking van laadpalen staan de Noren ‘slechts’ op de vijfde plaats. Onze noorderburen zijn koploper wanneer het gaat om het aantal laadpalen. In België doen we het overigens niet slecht; we zijn alleen wat laat begonnen aan de inhaalslag.
Range anxiety is overigens nog wel een factor in Oost-Europa. In Wit-Rusland is de laadpaal nog niet uitgevonden, zo lijkt het. In Rusland en de Baltische staten is het verstandig om de reis goed te plannen, want veel laadpalen staan daar niet. Ook in landen als Italië, Spanje en Portugal is het aantal laadpalen op dit moment nog ver onder de maat, waardoor de elektrische auto ook daar (voornamelijk buiten de grote steden) nog geen haalbare kaart is.

De hoge prijs van de elektrische auto

Lagere kosten per kilometer zijn een leuke factor, maar het schiet niet op wanneer de consument de hogere aankoopprijs van de elektrische auto niet wil of kan betalen. Elektrische auto’s zijn nu eenmaal gemiddeld aanzienlijk duurder dan de auto met een verbrandingsmotor. Daarom hebben veel overheden besloten om subsidies te geven. Bovenaan de lijst staat Roemenië, maar verhuis niet direct vanwege de € 10.000 subsidie; het potje is eigenlijk standaard leeg.

Subsidie elektrische auto Europa

Noorwegen biedt een belastingaftrek van meer dan € 10.000 op de aanschaf van een elektrische auto. Ook in IJsland kan de consument rekenen op een leuk voordeel vanuit de staat. In Nederland krijgt de koper tot € 4000 toe zolang de aanschafprijs onder de € 45.000 ligt en zijn er belastingvoordelen, zoals vrijstelling van wegenbelasting.
En in België? De materie is hier geregionaliseerd. In Vlaanderen zijn de volledig elektrische auto’s vrijgesteld van BIV (Belasting op Inverkeersstelling) en Jaarlijkse Verkeersbelasting. Op die manier probeert de overheid hier de burgers ook over te halen tot elektrisch rijden.

Wat is dé elektrische auto nou eigenlijk?

Dé elektrische auto bestaat niet; het gaat hier om een breder scala aan auto’s die onder dezelfde noemer vallen. Gaat het om een elektrische auto, dan bedoelen de meeste mensen een volledig elektrische auto, dus zonder een verbrandingsmotor. Hierbij kan gedacht worden aan de BEV (auto uitsluitend op batterijen) of een FCEV (auto met brandstofcel).

Types EV

Is er wél een verbrandingsmotor aanwezig naast een elektromotor? Dan spreken we van een hybride. De HEV-modellen zijn de hybrideauto’s zonder een stekker, de PHEV (plug-in hybride) heeft wél een stekker en kan daarmee ook vanaf een externe bron opgeladen worden, zoals een thuislader.
De laatste in de serie is de EREV; dit is een hybride voertuig, maar de functie van de verbrandingsmotor is anders. Bij een HEV of PHEV neemt de verbrandingsmotor de aandrijving over wanneer de batterijen leeg zijn. Bij een EREV drijft de verbrandingsmotor de elektrische generator aan, die de batterij in de auto vervolgens oplaadt.
In Nederland is de volledig elektrische auto (zonder verbrandingsmotor) het populairst. In België wint de hybride het nog op dit moment, maar de verkoopcijfers van de elektrische auto’s zonder diesel- of benzinemotor stijgen relatief sneller, waarmee er duidelijk sprake is van een inhaalslag voor de volledig elektrische wagens.

Hoe gaat het met het elektrisch rijden in België?

In België stond vooral de hybride sterk op de markt, maar bleef de verbrandingsmotor het straatbeeld bepalen. Met de huidige stand van zaken duurt dat niet lang meer. Nieuwe auto’s mogen in 2021 gemiddeld 95 gram CO2 per kilometer uitstoten per autofabrikant in Europa, waarmee de aandacht verschuift naar hybriden en volledig elektrische auto’s. Het marktaandeel van de elektrische auto neemt overigens snel toe. Mede dankzij de uitbreiding van het aantal laadpalen, maar ook dankzij de belastingvoordelen; deze nemen af voor hybriden en andere voertuigen, waardoor zakelijke en particuliere rijders nu oog hebben voor de auto met een stekker.

En in Europa?

De coronapandemie en -maatregelen hebben een stempel gedrukt op de verkoopcijfers van auto’s. Dat betekent niet dat de interesse voor de elektrische auto afgenomen is. Integendeel; nu de struikelblokken voor de gemiddelde consument steeds lager worden, groeit de interesse gestaag. Niet alleen door de belastingvoordelen en subsidies overigens; het gaat namelijk óók om de praktische kant. Wanneer de consumenten en zakelijke rijders inzien dat zij de auto overal kunnen laden én een redelijke actieradius mogen verwachten van hun elektrische auto, neemt het marktaandeel van de elektrische auto in Europa alleen maar verder toe.

 

Het volledige artikel is hier te vinden.