Allemaal 'paraat voor de schoolstraat'

04.06.2018

De campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’ wil in eerste instantie werk maken van een betere luchtkwaliteit in de schoolomgeving. Ook streven we met de campagne naar een gezonde en kindvriendelijke schoolomgeving met kansen voor vergroening, sociaal contact, beweging, duurzame verplaatsingen en verkeersveiligheid.

‘Paraat voor de schoolstraat’ roept scholen, leerlingen, ouders en gemeenten op om in de eigen schoolomgeving een schoolstraat te testen. 
De testperiode van de campagne loopt bij voorkeur een maand, van 17 september tot 12 oktober 2018. De start valt samen met de jaarlijkse Week van de Mobiliteit (16-22 september).

De campagne “Paraat voor de schoolstraat” is een campagne die uitgaat van heel wat partners die elk vanuit hun eigen werking het belang inzien van een bredere toepassing van schoolstraten. 

Paraat voor de schoolstraat

Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgezet. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. 

Ouders die hun kinderen met de auto brengen, kunnen iets verder parkeren en hun kinderen te voet tot aan de schoolpoort begeleiden.

Het principe van een schoolstraat werd voor het eerst toegepast in 1989, in de Italiaanse stad Bolzano. In België kreeg Gent de primeur. In november 2012 startte de stad met een proefproject, om van twee doodlopende straten een schoolstraat te maken.

 

Waarom een schoolstraat?

Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Deze verkeerschaos zorgt voor vele ergernissen terwijl iedereen een veilige en gezonde schoolomgeving wil.

Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel: Steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school want de omgeving van de school is steeds gevaarlijker omdat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen…

Een schoolstraat doorbreekt de vicieuze cirkel en biedt een oplossing voor de verkeersdrukte. Uit ervaring blijkt dat meer ouders kiezen om te voet of met de fiets te komen i.p.v. met de auto. De omgeving rond de schoolpoort wordt rustiger en aangenamer.

Naast veiligheid is ook gezondheid van groot belang. De ochtendspits aan de schoolpoort veroorzaakt heel wat fijn stof en uitlaatgassen. Dit zorgt niet alleen voor slechte luchtkwaliteit buiten, maar ook in de school! De lucht blijft daar hangen voor de rest van de dag.

 

Test de schoolstraat

Doe mee als school, schrijf hier in en volg het stappenplan!

Doe mee als stad/gemeente, schrijf hier in en volg het stappenplan!

 

Stapspots, als een schoolstraat niet kan

Is een schoolstraat aan de school niet mogelijk? Dan kunnen stapspots een oplossing bieden om de chaos aan de schoolpoort te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Het opzet is simpel.

Verwijs ouders naar parkeerplaatsen in de buurt op wandelafstand van de schoolpoort. De bedoeling is dat ouders daar parkeren en hun kinderen te voet begeleiden tot aan de school. Doorgaand verkeer blijft toegelaten, maar manoeuvreren en (fout-)parkeren voor de ingang van de school wordt ontmoedigd of onmogelijk gemaakt.